Kotva

Granty

V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

Granty

Projekt ERASMUS +

 

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 2 měsíce do hlavního města Slovenska nebo na Tureckou riviéru.

 

Projekt je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+.

 

Zájemci mohou do projektu vstoupit jakmile dojde k opětovnému oživení cestovního ruchu. Věříme, že již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu 2021.

 

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.      

  

Více informací

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Pomaturitní denní studium


Pomaturitní jednoleté studium v denní formě

Název oboru  Kód Počet žáků Forma studia  Délka studia
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 30 denní 1 roky

 

Přihlášky ke studiu s veškerou dokumentací pro přijímací řízení pro školní rok 2021-22 zasílejte v papírové podobě na adresu školy:

Boleslavská soukromá střední škola a základní škola, s.r.o.

Viničná 463

293 01 Mladá Boleslav

 

Přihlášku lze zaregistrovat po 1. 1. 2021.

Přihlášku (má 2 strany) si můžete stáhnout Tabulkazde (Velikost: 28.2 kB)
Pokyny k vytištění přihlášky Dokumentzde
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem je součástí přihlášky - ke stažení Tabulkazde

 

Školné: 22.000 Kč / školní rok

 

Podmínky přijetí do jednoletého pomaturitního denního studia:

  • řádně vyplněná přihláška (má 2 strany) ke studiu + potvrzení o vyhovujícím zdravotním stavu, vystavené lékařem, které je součástí přihlášky

  • ověřená kopie maturitního vysvědčení. Uchazeči s titulem ještě doloží ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání