Kotva

Granty

TATO ŠKOLA JE ZAPOJENA DO VÝZVY EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

V rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, financovaného z evropských sociálních fondů, provozuje od 2. 9. 2013 Zařízení péče o děti předškolního věku.

 


V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

 



 

 

Naše škola se účastní projektu "Dotkněte se inovací" - CZ.1.07/1.2.00/51.0024 - více informací naleznete zde 

 


Naše škola se účastní projektu IPn Nová závěrečná zkouška 2(NZZ_2)

 

Číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0004

 

 

Školička MAJA

 

 

 

Provoz zařízení pro děti předškolního věku - "Školička MAJA" byl k 30.9.2015 ukončen.

Granty

Projekt ERASMUS +

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 1 až 2 měsíce do hlavního města Slovenska, do luxusního hotelu Vienna Hause Easy Bratislava: https://www.viennahouse.com/en/easy-bratislava/the-hotel/overview.html.

Projekt je dotován částkou 25 tisíc za měsíc pro každého žáka.

Zájemci mohou do projektu vstoupit již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu.

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.

 

 

Možnost odborné stáže na Slovensku

 

1. Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel, Bratislava

https://www.marriott.com/hotels/travel/btslc-grand-hotel-river-park-a-luxury-collection-hotel-bratislava

Dvorakovo Nabrezie 6

Bratislava, 81102

 

2. Hotel KAŠTIEĽ Mojmírovce ****

https://kastielmojmirovce.sk/sk/

951 15 Mojmírovce 919

 

Odborná stáž v zahraničí

 

v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+

 

Již více jak 10 let spolupracujeme s hotely na Turecké riviéře nedaleko známého letoviska Antalya. V současné době organizujeme stáže v hotelu Kempinski The Dome Belek www.kempinski.com/en/belek/hotel-the-dome  a Maxx Royal Belek Golf Resort www.maxxroyal.com/en/Belek-Golf-Resort .

 

Oba pětihvězdičkové hotely patří mezi ty nejlepší v regionu, rozkládají se na ohromných pozemcích s vlastním golfovým hřištěm, nabízejí rozmanité služby v oblasti gastronomie, wellness, různé sportovní a odpočinkové aktivity. Mají kvalitní program pro práci se stážisty.

 

délka stáže: 2 měsíce
Vhodné pro studenty oborů Hotelnictví a Kosmetické služby.

 

více informací »

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Denní studia – podmínky přijetí, přihláška


Přijímací řízení pro školní rok 2020 – 2021

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020 - 2021 PDF souborzde
Čtyřleté obory vzdělávání zakončené maturitní zkouškou

 

Název oboru  Kód Počet žáků Forma studia  Délka studia
Hotelnictví 65-42-M/01 30 denní 4 roky
Kosmetické služby 69-41-L/01 30 denní 4 roky
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 30 denní 4 roky


Obor vzdělávání: Předškolní a mimoškolní pedagogika Kód: 75-31-M/01

Obor vzdělávání: Kosmetické služby Kód: 69-41-L/01

Obor vzdělávání: Hotelnictví Kód: 62-42-M/01

 

Přihláška ke studiu ke stažení PDF soubor zde
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke stažení  Tabulka zde

Součástí přihlášky ke studiu je i lékařský posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem.

Školné: 15.000 Kč / školní rok


Kriteria přijímacího řízení

- jednotná zkouška (stanovená podle § 60c odst.1 školského zákona)

- školní přijímací zkouška formou pohovoru

- vysvědčení z posledních dvou ročníků základního vzdělávání

- doložení zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem


Tříleté obory vzdělávání zakončené závěrečnou zkouškou

 

Název oboru Kód Počet žáků  Forma studia  Délka studia
Kadeřník 69-51-H/01 60 denní 3 roky

 

Obor vzdělávání: Kadeřník Kód: 69-51-H/01
 

Přihláška ke studiu ke stažení PDF soubor zde
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke stažení  Tabulka zde

Součástí přihlášky ke studiu je i lékařský posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem. 


Školné: 15.000 Kč / školní rok

 

Kriteria přijímacího řízení

- splněná povinná školní docházka

- školní přijímací zkouška formou pohovoru

- doložení zdravotní způsobilosti vystavené  lékařem