Kotva

Granty

V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

Granty

Projekt ERASMUS +

 

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 2 měsíce do hlavního města Slovenska nebo na Tureckou riviéru.

 

Projekt je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+.

 

Zájemci mohou do projektu vstoupit jakmile dojde k opětovnému oživení cestovního ruchu. Věříme, že již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu 2021.

 

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.      

  

Více informací

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Denní studia – podmínky přijetí, přihláška


Přijímací řízení pro školní rok 2021 – 2022

Čtyřleté obory vzdělávání zakončené maturitní zkouškou

 

Název oboru  Kód Počet žáků Forma studia  Délka studia
Hotelnictví 65-42-M/01 30 denní 4 roky
Kosmetické služby 69-41-L/01 30 denní 4 roky
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 46 denní 4 roky


Obor vzdělávání: Předškolní a mimoškolní pedagogika Kód: 75-31-M/01

Obor vzdělávání: Kosmetické služby Kód: 69-41-L/01

Obor vzdělávání: Hotelnictví Kód: 62-42-M/01

 

Přihláška ke studiu ke stažení PDF soubor zde
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke stažení  Tabulka zde

Součástí přihlášky ke studiu je i lékařský posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem.

Školné: 15.000 Kč / školní rok