Kotva

Granty

TATO ŠKOLA JE ZAPOJENA DO VÝZVY EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

V rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, financovaného z evropských sociálních fondů, provozuje od 2. 9. 2013 Zařízení péče o děti předškolního věku.

 


V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

  

 

Naše škola se účastní projektu "Dotkněte se inovací" - CZ.1.07/1.2.00/51.0024 - více informací naleznete zde 

 


Naše škola se účastní projektu IPn Nová závěrečná zkouška 2(NZZ_2)

 

Číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0004

 

 

Školička MAJA

 

 

 

Provoz zařízení pro děti předškolního věku - "Školička MAJA" byl k 30.9.2015 ukončen.

Granty

Projekt ERASMUS +

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 1 až 2 měsíce do hlavního města Slovenska, do luxusního hotelu Vienna Hause Easy Bratislava: https://www.viennahouse.com/en/easy-bratislava/the-hotel/overview.html.

Projekt je dotován částkou 25 tisíc za měsíc pro každého žáka.

Zájemci mohou do projektu vstoupit již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu.

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.

 

 

Možnost odborné stáže na Slovensku

 

1. Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel, Bratislava

https://www.marriott.com/hotels/travel/btslc-grand-hotel-river-park-a-luxury-collection-hotel-bratislava

Dvorakovo Nabrezie 6

Bratislava, 81102

 

2. Hotel KAŠTIEĽ Mojmírovce ****

https://kastielmojmirovce.sk/sk/

951 15 Mojmírovce 919

 

Odborná stáž v zahraničí

 

v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+

 

Již více jak 10 let spolupracujeme s hotely na Turecké riviéře nedaleko známého letoviska Antalya. V současné době organizujeme stáže v hotelu Kempinski The Dome Belek www.kempinski.com/en/belek/hotel-the-dome  a Maxx Royal Belek Golf Resort www.maxxroyal.com/en/Belek-Golf-Resort .

 

Oba pětihvězdičkové hotely patří mezi ty nejlepší v regionu, rozkládají se na ohromných pozemcích s vlastním golfovým hřištěm, nabízejí rozmanité služby v oblasti gastronomie, wellness, různé sportovní a odpočinkové aktivity. Mají kvalitní program pro práci se stážisty.

 

délka stáže: 2 měsíce
Vhodné pro studenty oborů Hotelnictví a Kosmetické služby.

 

více informací »

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Pomaturitní denní a kombinované studium - podmínky přijetí, přihláška


Pomaturitní kombinované zkrácené studium jednoleté a dvouleté zakončené maturitní zkouškou

 

Název oboru  Kód Počet žáků Forma studia  Délka studia
PMP 75-31-M/01 30 denní 1 rok
PMP 75-31-M/01 110 kombinovaná 2 roky a 1 rok (pro žáky s MZ)


Zájemci o tuto formu studia přijímací zkoušku nekonají.


Předškolní a mimoškolní pedagogika – kód: 75-31-M/01

1 leté kombinované studium   -   školné:   50.000 Kč / školní rok

Studium probíhá 1x týdně v pondělí od 16 – 20 hodin

2 leté kombinované studium   -  školné:   38.000 Kč / školní rok

Studium probíhá 1x měsíčně v sobotu a v neděli od 8 – 17 hodin

 

Přihlášky ke studiu s veškerou dokumentací pro přijímací řízení 2020-21 zasílejte v papírové podobě na adresu školy:  Boleslavská soukromá střední škola a základní škola, s.r.o., Viničná 463, 293 01 Mladá Boleslav.

Přihlášku lze zaregistrovat po 1. 1. 2021.

 

Přihlášku (má 2 strany) si můžete stáhnout Tabulkazde
Pokyny k vytištění přihlášky Dokumentzde
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem je součástí přihlášky - ke stažení Tabulkazde


Podmínky přijetí do jednoletého pomaturitního kombinovaného studia:

  • řádně vyplněná přihláška (má 2 strany) ke studiu + potvrzení o vyhovujícím zdravotním stavu, vystavené lékařem, které je součástí přihlášky

  • potvrzení zaměstnavatele o délce praxe v předškolním nebo mimoškolním vzdělávání (k jednoletému studiu budou přijati uchazeči, kteří doloží minimálně tři roky praxe)

  • ověřená kopie maturitního vysvědčení. Uchazeči s titulem ještě doloží ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání                                                     


V případě nedoložení všech požadovaných náležitostí k přihlášce bude přihláška vyřazena z přijímacího řízení.

 

Podmínky přijetí do dvouletého pomaturitního kombinovaného studia:

  • řádně vyplněná přihláška (má 2 strany) ke studiu + potvrzení o vyhovujícím zdravotním stavu, vystavené lékařem, které je součástí přihlášky

  • ověřená kopie maturitního vysvědčení. Uchazeči s titulem ještě doloží ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání                                                                       


V případě nedoložení všech požadovaných náležitostí k přihlášce bude přihláška vyřazena z přijímacího řízení.

 

Zájemci o dvouleté kombinované pomaturitní studium nemusí dokládat délku praxe.


Jednoleté pomaturitní studium v denní formě

Název oboru  Kód Počet žáků Forma studia  Délka studia
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 30 denní 1 roky

 

Přihlášky ke studiu s veškerou dokumentací pro přijímací řízení 2020-21 zasílejte v papírové podobě na adresu školy:  Boleslavská soukromá střední škola a základní škola, s.r.o., Viničná 463, 293 01 Mladá Boleslav.

Přihlášku lze zaregistrovat po 1. 1. 2021.

Přihlášku (má 2 strany) si můžete stáhnout Tabulkazde (Velikost: 28.2 kB)
Pokyny k vytištění přihlášky Dokumentzde
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem je součástí přihlášky - ke stažení Tabulkazde

 

Školné: 22.000 Kč / školní rok

 

Podmínky přijetí do jednoletého pomaturitního denního studia:

  • řádně vyplněná přihláška (má 2 strany) ke studiu + potvrzení o vyhovujícím zdravotním stavu, vystavené lékařem, které je součástí přihlášky

  • ověřená kopie maturitního vysvědčení. Uchazeči s titulem ještě doloží ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání