Kotva

Granty

V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

Granty

Projekt ERASMUS +

 

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 2 měsíce do hlavního města Slovenska nebo na Tureckou riviéru.

 

Projekt je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+.

 

Zájemci mohou do projektu vstoupit jakmile dojde k opětovnému oživení cestovního ruchu. Věříme, že již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu 2021.

 

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.      

  

Více informací

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Pomaturitní kombinované a denní studium - podmínky přijetí, přihláška


Pomaturitní kombinované zkrácené studium jednoleté a dvouleté zakončené maturitní zkouškou

 

Název oboru  Kód Počet žáků Forma studia  Délka studia
PMP 75-31-M/01 34 denní 1 rok
PMP 75-31-M/01 112 kombinovaná 2 roky a 1 rok (pro žáky s MZ)


Zájemci o tuto formu studia přijímací zkoušku nekonají.

 

Přihlášky ke studiu s veškerou dokumentací pro přijímací řízení pro školní rok 2021-22 zasílejte v papírové podobě na adresu školy:

Boleslavská soukromá střední škola a základní škola, s.r.o.

Viničná 463

293 01 Mladá Boleslav

 

Přihlášku lze zaregistrovat po 1. 1. 2021.

Přihlášku (má 2 strany) si můžete stáhnout Tabulkazde
Pokyny k vytištění přihlášky Dokumentzde
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem je součástí přihlášky - ke stažení Tabulkazde


Podmínky přijetí do jednoletého pomaturitního kombinovaného studia:

  • řádně vyplněná přihláška (má 2 strany) ke studiu + potvrzení o vyhovujícím zdravotním stavu, vystavené lékařem, které je součástí přihlášky

  • potvrzení zaměstnavatele o délce praxe v předškolním nebo mimoškolním vzdělávání (k jednoletému studiu budou přijati uchazeči, kteří doloží minimálně tři roky praxe)

  • ověřená kopie maturitního vysvědčení. Uchazeči s titulem ještě doloží ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání                                                     


V případě nedoložení všech požadovaných náležitostí k přihlášce bude přihláška vyřazena z přijímacího řízení.

Předškolní a mimoškolní pedagogika – kód: 75-31-M/01

1 leté kombinované studium   -   školné:   50.000 Kč / školní rok

Studium probíhá 1x týdně v pondělí od 16 – 20 hodin

 

Podmínky přijetí do dvouletého pomaturitního kombinovaného studia:

  • řádně vyplněná přihláška (má 2 strany) ke studiu + potvrzení o vyhovujícím zdravotním stavu, vystavené lékařem, které je součástí přihlášky

  • ověřená kopie maturitního vysvědčení. Uchazeči s titulem ještě doloží ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání                                                                       


V případě nedoložení všech požadovaných náležitostí k přihlášce bude přihláška vyřazena z přijímacího řízení.

 

Zájemci o dvouleté kombinované pomaturitní studium nemusí dokládat délku praxe.

 

Předškolní a mimoškolní pedagogika – kód: 75-31-M/01

2 leté kombinované studium   -  školné:   38.000 Kč / školní rok

Studium probíhá 1x měsíčně v sobotu a v neděli od 8 – 17 hodin