Kotva

Granty

TATO ŠKOLA JE ZAPOJENA DO VÝZVY EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

V rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, financovaného z evropských sociálních fondů, provozuje od 2. 9. 2013 Zařízení péče o děti předškolního věku.

 


V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

  

 

Naše škola se účastní projektu "Dotkněte se inovací" - CZ.1.07/1.2.00/51.0024 - více informací naleznete zde 

 


Naše škola se účastní projektu IPn Nová závěrečná zkouška 2(NZZ_2)

 

Číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0004

 

 

Školička MAJA

 

 

 

Provoz zařízení pro děti předškolního věku - "Školička MAJA" byl k 30.9.2015 ukončen.

Granty

Projekt ERASMUS +

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 1 až 2 měsíce do hlavního města Slovenska, do luxusního hotelu Vienna Hause Easy Bratislava: https://www.viennahouse.com/en/easy-bratislava/the-hotel/overview.html.

Projekt je dotován částkou 25 tisíc za měsíc pro každého žáka.

Zájemci mohou do projektu vstoupit již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu.

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.

 

 

Možnost odborné stáže na Slovensku

 

1. Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel, Bratislava

https://www.marriott.com/hotels/travel/btslc-grand-hotel-river-park-a-luxury-collection-hotel-bratislava

Dvorakovo Nabrezie 6

Bratislava, 81102

 

2. Hotel KAŠTIEĽ Mojmírovce ****

https://kastielmojmirovce.sk/sk/

951 15 Mojmírovce 919

 

Odborná stáž v zahraničí

 

v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+

 

Již více jak 10 let spolupracujeme s hotely na Turecké riviéře nedaleko známého letoviska Antalya. V současné době organizujeme stáže v hotelu Kempinski The Dome Belek www.kempinski.com/en/belek/hotel-the-dome  a Maxx Royal Belek Golf Resort www.maxxroyal.com/en/Belek-Golf-Resort .

 

Oba pětihvězdičkové hotely patří mezi ty nejlepší v regionu, rozkládají se na ohromných pozemcích s vlastním golfovým hřištěm, nabízejí rozmanité služby v oblasti gastronomie, wellness, různé sportovní a odpočinkové aktivity. Mají kvalitní program pro práci se stážisty.

 

délka stáže: 2 měsíce
Vhodné pro studenty oborů Hotelnictví a Kosmetické služby.

 

více informací »

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

COVID-19


Aplikace eRouška, která je součástí systému Chytré karantény, a pomáhá eliminovat přenos nákazy tím, že upozorní své uživatele v případě, že se setkal s jiným uživatelem, který byl pozitivně testován na onemocnění COVID-19. Díky tomu pomáhá efektivně předcházet plošným epidemiologickým a karanténním nařízením. Stahněte si aplikaci do svých mobilů, leták PDF souborzde (Velikost: 1.11 MB) infografika PDF souborzde (Velikost: 51.69 kB)

 

==========================================================================

Informace pro žáky a rodiče

Organizace výuky od 5. 10. 2020 (distančně a prezenčně)

 

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, s účinností ode dne 5. října 2020 do 18. října 2020 bude omezen provoz středních škol, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy.

Teoretická výuka bude probíhat distančně kombinací on-line výuky (přes MS Teams) dle stanoveného rozvrhu v době distančního vzdělávání od 5. 10. 2020 - viz PDF souborzde. (Velikost: 511.48 kB)

a off-line výuky (přes Bakaláře a Moodle). Podrobnosti jsou popsány v Dodatku ke školnímu řádu v době distančního vzdělávání - viz PDF souborzde (Velikost: 259.71 kB).

Prezenčně bude probíhat výuka odborného výcviku na školních pracovištích oboru Kosmetické služby a Kadeřník (v budově školy Viničná 463). Učební praxe žáků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika bude realizována na smluvních školských pracovištích.

 

==========================================================================

ZPŘÍSNĚNÍ OPATŘENÍ

Dne 17. 9. 2020 ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil zpřísnění opatření. Od pátku dne 18. 9. 2020 budou žáci v celém Česku nosit roušku i během vyučování. 

Mimořádné opatření MZ ze dne 17. 9. 2020:

PDF souborhttps://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani.pdf

 

==========================================================================

METODICKÝ POKYN HLAVNÍ HYGIENIČKY ČR K JEDNOTNÉMU POSTUPU KHS PRO NAŘIZOVÁNÍ KARANTÉNY VE ŠKOLÁCH AŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19: 

PDF souborhttps://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Metodick%C3%BD-n%C3%A1vod-pro-na%C5%99izov%C3%A1n%C3%AD-karant%C3%A9ny-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch-a-%C5%A1kolsk%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch_04_09_2020.pdf

 

==========================================================================

NOŠENÍ ROUŠEK V KADEŘNICTVÍ

https://www.centrumpodporykaderniku.cz/l/rousky-zatim-jen-v-obchodech-a-jen-v-praze-kadernictvi-zatim-nemuseji/

 

Nošení roušek v rámci učební praxe žáků oboru KADEŘNÍK:

Z důvodu ochrany žáků ředitelka školy rozhodla o nošení roušek žáků na učební praxi vždy, když bude v kadeřnickém salonu klient.

Nošení roušek v rámci učební praxe žáků oboru KOSMETICKÉ SLUŽBY:

Na všechny kosmetické úkony bude mít žák nasazenou roušku, pokud bude probíhat teoretická výuka v kosmetickém salónu, žák roušku mít nemusí (jedná se o výuku ve třídě).

Všechna další hygienická a protiepidemiologická opatření zůstávají v platnosti a žáci i vyučující je budou dodržovat.

 

==========================================================================

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Od čtvrtka 10. 9. 2020 je povinné nosit roušky ve společných prostorách školy. Ve třídě roušky nosit nemusí ani žáci ani učitel.

 

=======================================================================================

 

Rozhodnutí ředitele školy č.j.: 437/19-20 - Hygienická a protiepidemiologická pravidla proti COVID19 pro žáky školy - viz PDF souborzde (Velikost: 85.9 kB)

 

MŠMT vydalo informace a manuál vzhledem ke covid-19 a odpovědi na nejčastější dotazy ke školstvíhttps://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1