Kotva

Granty

V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

Granty

Projekt ERASMUS +

 

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 2 měsíce do hlavního města Slovenska nebo na Tureckou riviéru.

 

Projekt je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+.

 

Zájemci mohou do projektu vstoupit jakmile dojde k opětovnému oživení cestovního ruchu. Věříme, že již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu 2021.

 

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.      

  

Více informací

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Rozvrh hodin - kombinovaná studia


Rozvrh hodin - kombinovaná studia ve š. r. 2021/2022 a rozřazení do tříd 1. ročníků

 

LP - jednoleté pomaturitní studium PMP v kombinované formě

DK - dvouleté pomaturitní studium PMP v kombinované formě

I.LP1 a I.LP2
PDF souborzde (Velikost: 160.68 kB)

I.DK1 a I.DK2 a I.DK3
PDF souborzde (Velikost: 229.99 kB)

 

První ročníky potřebují již na 1. hodinu předmětu HRA flétnu a noty od Ivety Hlavaté - Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami.


II.DK1 a II.DK2 
PDF souborzde (Velikost: 178.61 kB)

ROZŘAZENÍ DO TŘÍD - POMATURITNÍ STUDIA V KOMBINOVANÉ FORMĚ - PMP

PDF souborzde (Velikost: 74.9 kB)