Kotva

Granty

V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

Granty

Projekt ERASMUS +

 

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 2 měsíce do hlavního města Slovenska nebo na Tureckou riviéru.

 

Projekt je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+.

 

Zájemci mohou do projektu vstoupit jakmile dojde k opětovnému oživení cestovního ruchu. Věříme, že již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu 2021.

 

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.      

  

Více informací

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Nástavbové studium


NÁSTAVBOVÉ STUDIUM : pro školní rok 2021/2022 neotvíráme!!

 

Obor vzdělávání:      Vlasová kosmetika
Kód:                           69-41-L/02

 

Na základě zákona č. 561/04 Sb., § 60 odst.1 a 4 o přijímání do 1. ročníku vzdělávání na střední škole a v souladu se zněním Vyhlášky 394 ze dne 17. října 2008 ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy kritéria pro všechna kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání v Boleslavské soukromé střední škole a základní škole, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav.

 

Ke studiu budou přijati žáci, kteří :

- ukončili učební obor kadeřník závěrečnou zkouškou

- doloží zdravotní způsobilost pro daný obor potvrzením v Přihlášce ke studiu, vystaveným  lékařem

 

Tento obor je určen pro absolventy, kteří ukončili  studium výučním listem v oboru Kadeřník.

 

Forma studia: denní

Ukončení studia: maturitní zkouška