Kotva

Granty

V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

Granty

Projekt ERASMUS +

 

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 2 měsíce do hlavního města Slovenska nebo na Tureckou riviéru.

 

Projekt je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+.

 

Zájemci mohou do projektu vstoupit jakmile dojde k opětovnému oživení cestovního ruchu. Věříme, že již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu 2021.

 

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.      

  

Více informací

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Třídní schůzky


Vážení rodiče,

třídní schůzky prezenční formou se bohužel nemohou konat, a proto Vám nabízíme možnost pohovořit se všemi pedagogy o dosažených studijních výsledcích Vašeho syna/dcery on-line, přes MS Teams, přihlášením přes žákovský účet.

Třídní schůzky se tedy uskuteční dne 15. 4. 2021 od 15.30 hodin on-line.

Pokud se Vám tento čas nehodí, je možné si sjednat jiný termín. I v odpoledních hodinách Vám rádi vyjdeme vstříc. Kontakty na všechny vyučující najdete na našich webových stránkách.

Zároveň Vám chci poděkovat za trpělivost a podporu Vašich dětí v této náročné době. Snažíme se o to, aby vzdělávání našich žáků probíhalo tak, jak má. Podpora z naší strany je zajištěna i formou konzultací, aby si mohl každý žák doplnit znalosti získané distančním vzděláváním. Konzultace již nyní žáci hojně využívají k průpravě praktických znalostí.

Přeji Vám všem pevné zdraví a dostatek sil k překonání, pro nás pro všechny, složitého a náročného období.

 

Mgr. Eva Folprechtová

Ředitelka školy