Kotva

Granty

V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

Granty

Projekt ERASMUS +

 

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 2 měsíce do hlavního města Slovenska nebo na Tureckou riviéru.

 

Projekt je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+.

 

Zájemci mohou do projektu vstoupit jakmile dojde k opětovnému oživení cestovního ruchu. Věříme, že již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu 2021.

 

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.      

  

Více informací

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Seznam učebnic a pomůcek pro jednotlivé obory


 

Seznam učebnic pro žáky 1. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedegogiky - PDF souborzde (Velikost: 64.84 kB)

 

Seznam učebnic pro žáky 1. ročníku oboru Gymnázium PDF souborzde (Velikost: 64.85 kB)

- učebnice pro obor Gymnázium budou školou hromadně objednány na začátku září, první školní den se žáci dozvědí cenu učebnic, částku potom do 3. 9. 2021 odevzdají třídní učitelce

 

Seznam učebnic pro žáky 1. ročníku oboru Kosmetické služby PDF souborzde (Velikost: 80.99 kB)

 

Seznam učebnic a pomůcek pro žáky 1. ročníku oboru Kadeřník -PDF soubor zde (Velikost: 76.84 kB)