Kotva

Granty

V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

Granty

Projekt ERASMUS +

 

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 2 měsíce do hlavního města Slovenska nebo na Tureckou riviéru.

 

Projekt je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+.

 

Zájemci mohou do projektu vstoupit jakmile dojde k opětovnému oživení cestovního ruchu. Věříme, že již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu 2021.

 

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.      

  

Více informací

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Závěrečná zkouška


Organizace uzavírání studia ve školním roce 2020/2021PDF soubor zde (Velikost: 202.72 kB)

==========================================================================

Praktická zkouška - zadání - ke stažení PDF souborzde (Velikost: 31.54 kB)

==========================================================================

Posunutí termínu odevzdání SOP

Z důvodu vyhlášených krizových opatření ze dne 26. 2. 2021 ředitelka školy posouvá termín pro odevzdání SOP do 30. 4. 2021. Žáci ale nadále mohou po dohodě se svou vyučující navštěvovat individuální konzultace a konat komisionální opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu.

 

==========================================================================

Informace k závěrečné zkoušce 2020/2021

Změna zadání SOP vydaná CERMATEM dne 1. 2. 2021

Žák nebude na modelce tvořit celý karnevalový kostým, ale pouze obličejovou masku nebo vlasovou výzdobu. Pravděpodobně při realizaci SOP u praktické zkoušky bude muset mít modelka krytý nos a ústa rouškou nebo respirátorem. Žák může tuto roušku využít  jako součást masky. V případě líčení, žák upraví pouze nekrytou viditelnou část obličeje.

Žák, který v pololetí neprospěl nebo byl neklasifikován, musí do 31. 5. 2021 požádat ředitelku školy o vykonání opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu. Po úspěšném vykonání zkoušky žák může jít k  ZZ v řádném termínu.

V případě, že tak neučiní, ředitelka školy určí termín konání opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu do 30. června 2021. Po úspěšném vykonání zkoušky žák může jít k ZZ nejdříve v září.

Zkouška bude komisionální.

Žádost o vykonání opravné nebo náhradní zkoušky ke stažení PDF souborzde (Velikost: 521.39 kB)

 

Termín praktických zkoušek 22. - 25. 6. a 28. 6. - 2. 7. 2021 a termín ústních zkoušek 21. 6. 2021.

 

Na základě opatření obecné povahy vydané MŠMT 29. 1. 2021, č.j.:MSMT-3258/2021-1, odst. V. na základě rozhodnutí ředitelky školy, nebudou žáci oboru Kadeřník kód: 69-51-H/01, konat písemnou zkoušku.

Nedostaví-li se žák ve školním roce 2020/2021 k závěrečné zkoušce v řádném termínu, svou nepřítomnost řádně omluvil a zkušební komise důvody jeho nepřítomnosti znala, může zkušební komise po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 31. srpna 2021. Zkušební komise vždy uzná omluvu z důvodu COVID -19  nebo z důvodu nařízené karantény.

Vyhoví–li ředitel školy ve školním roce 2020/2021 žádosti žáka o opakování ročníku, výsledky zkoušek ZZ konané ve školním roce 2020/2021 se zrušují a žák nemůže konat opravné nebo náhradní zkoušky této ZZ.

 

==========================================================================

Závěrečná zkouška - věcný záměr úprav ZZ 2021 PDF souborzde (Velikost: 867.76 kB)

==========================================================================

Obsah maturitních a závěrečných zkoušek - školní rok 2020/2021 viz PDF souborzde (Velikost: 81.93 kB)

==========================================================================

Aktuální informace k závěrečné zkoušce:

https://zkouska.cermat.cz/menu/zaverecna-zkouska

 

=====================================================================

OBSAH  ZÁVĚREČNÝCH  ZKOUŠEK  pro školní rok 2020/21

OBOR  PÍSEMNÁ PRAKTICKÁ   ÚSTNÍ
KAD MTR,TEC,CIJ,PSZ ODV + SOP   MTR,TEC,PSZ - předměty společenského základu (EKO/PSY/OBN)

 

=====================================================================

SOP - Pokyny pro žáky naleznete PDF souborzde (Velikost: 140.35 kB)

Změna zadání SOP vydaná CERMATEM dne 1. 2. 2021

Žák nebude na modelce tvořit celý karnevalový kostým, ale pouze obličejovou masku nebo vlasovou výzdobu. Pravděpodobně při realizaci SOP u praktické zkoušky bude muset mít modelka krytý nos a ústa rouškou nebo respirátorem. Žák může tuto roušku využít  jako součást masky. V případě líčení, žák upraví pouze nekrytou viditelnou část obličeje.

 

==========================================================================

Pokyny ke zpracování SOP naleznete PDF souborzde (Velikost: 271.32 kB)
Titulní strana SOP - naleznete Dokumentzde (Velikost: 38.93 kB)
Čestné prohlášení - SOP - naleznete PDF souborzde (Velikost: 452.46 kB)

 

Projekt "Nová závěrečná zkouška 2"


Reformu závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem řídí MŠMT, na starosti ji má Národní ústav pro vzdělávání. Projekt Nová závěrečná zkouška 2 umožní kvalitativní posun, jehož důsledkem bude zlevnění a zefektivnění procesu realizace nové závěrečné zkoušky v dalších letech.