Kotva

Granty

TATO ŠKOLA JE ZAPOJENA DO VÝZVY EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

V rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, financovaného z evropských sociálních fondů, provozuje od 2. 9. 2013 Zařízení péče o děti předškolního věku.

 


V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

  

 

Naše škola se účastní projektu "Dotkněte se inovací" - CZ.1.07/1.2.00/51.0024 - více informací naleznete zde 

 


Naše škola se účastní projektu IPn Nová závěrečná zkouška 2(NZZ_2)

 

Číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0004

 

 

Školička MAJA

 

 

 

Provoz zařízení pro děti předškolního věku - "Školička MAJA" byl k 30.9.2015 ukončen.

Granty

Projekt ERASMUS +

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 1 až 2 měsíce do hlavního města Slovenska, do luxusního hotelu Vienna Hause Easy Bratislava: https://www.viennahouse.com/en/easy-bratislava/the-hotel/overview.html.

Projekt je dotován částkou 25 tisíc za měsíc pro každého žáka.

Zájemci mohou do projektu vstoupit již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu.

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.

 

 

Možnost odborné stáže na Slovensku

 

1. Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel, Bratislava

https://www.marriott.com/hotels/travel/btslc-grand-hotel-river-park-a-luxury-collection-hotel-bratislava

Dvorakovo Nabrezie 6

Bratislava, 81102

 

2. Hotel KAŠTIEĽ Mojmírovce ****

https://kastielmojmirovce.sk/sk/

951 15 Mojmírovce 919

 

Odborná stáž v zahraničí

 

v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+

 

Již více jak 10 let spolupracujeme s hotely na Turecké riviéře nedaleko známého letoviska Antalya. V současné době organizujeme stáže v hotelu Kempinski The Dome Belek www.kempinski.com/en/belek/hotel-the-dome  a Maxx Royal Belek Golf Resort www.maxxroyal.com/en/Belek-Golf-Resort .

 

Oba pětihvězdičkové hotely patří mezi ty nejlepší v regionu, rozkládají se na ohromných pozemcích s vlastním golfovým hřištěm, nabízejí rozmanité služby v oblasti gastronomie, wellness, různé sportovní a odpočinkové aktivity. Mají kvalitní program pro práci se stážisty.

 

délka stáže: 2 měsíce
Vhodné pro studenty oborů Hotelnictví a Kosmetické služby.

 

více informací »

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Jednotlivá zkouška

Vloženo: 5.2.2016 | Autor: Dana Hudečková | Zobrazeno: 3318x

Přihlášky na jednotlivou zkoušku pro jarní termín přijímáme do 31. 3. 

Přihlášky na jednotlivou zkoušku pro podzimní termín přijímáme do 31. 5. 

 

 

Zájemcům o rozšíření kvalifikace v oblasti předškolní a mimoškolní pedagogiky nabízíme možnost vykonání tzv. jednotlivé zkoušky podle § 113 Školského zákona.

 • Co je jednotlivá zkouška?
  • Zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá maturitní zkoušce. (§113, Zákona 561/04 Sb., odst. 1)
 • Zkouška, jejíž konání vychází z ustanovení školského zákona a ,,maturitní vyhlášky.
 • Zkouška, jejíž odbornou kvalitu garantuje škola zařazená do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT na základě školního vzdělávacího programu.
 • Jaké jsou předpoklady konání jednotlivé zkoušky?
 • Zkoušku může konat každý, kdo získal alespoň základní vzdělání a není žákem střední školy.
 • Uchazeč zašle na stanoveném formuláři na adresu naší školy přihlášku, a to pro jarní zkušební období vždy do 31.3. a pro podzimní zkušební období  do 31.5.
 • K přihlášce přiloží úředně ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku základní školy a/nebo úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
 • Rozšíření kvalifikace o odbornost, poskytovanou naší školou, odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z příslušného maturitního předmětu (Zákon 561/2004 Sb. MŠMT, § 113 odst.1).
 •  Osvědčení o vykonání jednotlivé maturitní zkoušky podle § 113, odst.8, Školského zákona.
 

Na naší škole lze vykonat tyto jednotlivé zkoušky (jednu nebo více):

 • Pedagogika
 • Psychologie
 • Speciální pedagogika
 • Hudební a pohybová výchova s metodikou
 • Výtvarná výchova s metodikou

Všechny uvedené zkoušky jsou konány v režimu tzv. profilové maturitní zkoušky, tj. jsou plně administrovány naší školou.
 

 

Zájemce o JZ zašle:

 • přihlášku - ke stažení PDF souborzde         
 • úředně ověřené maturitní vysvědčení
 • potvrzení o zaplacení poplatku
 • č.účtu: 4200392924/6800, variabilní symbol: RČ, do zprávy pro příjemce uveďte: MBJZ

 

Poplatek 5 000 Kč - zahrnuje : 

 •  registrační poplatek
 • studijní podklady ke zkoušce – žák dostane kód ke vstupu do systému Moodle, kde jsou uloženy studijní materiály k JZ
 • 2 dvouhodinové konzultace
 • poplatek za zkoušku

Po splnění všech administrativních náležitostí zájemce obdrží kontakt na pedagoga, u kterého se může přihlásit ke konzultacím, a který každému uchazeči sdělí i termín JZ.