Kotva

Granty

V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

Granty

Projekt ERASMUS +

 

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 2 měsíce do hlavního města Slovenska nebo na Tureckou riviéru.

 

Projekt je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+.

 

Zájemci mohou do projektu vstoupit jakmile dojde k opětovnému oživení cestovního ruchu. Věříme, že již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu 2021.

 

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.      

  

Více informací

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Jednotlivá zkouška


Přihlášky na jednotlivou zkoušku pro jarní termín přijímáme do 31. 3. 

Přihlášky na jednotlivou zkoušku pro podzimní termín přijímáme do 31. 5. 

 

 

Zájemcům o rozšíření kvalifikace v oblasti předškolní a mimoškolní pedagogiky nabízíme možnost vykonání tzv. jednotlivé zkoušky podle § 113 Školského zákona.

 • Co je jednotlivá zkouška?
  • Zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá maturitní zkoušce. (§113, Zákona 561/04 Sb., odst. 1)
 • Zkouška, jejíž konání vychází z ustanovení školského zákona a ,,maturitní vyhlášky.
 • Zkouška, jejíž odbornou kvalitu garantuje škola zařazená do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT na základě školního vzdělávacího programu.
 • Jaké jsou předpoklady konání jednotlivé zkoušky?
 • Zkoušku může konat každý, kdo získal alespoň základní vzdělání a není žákem střední školy.
 • Uchazeč zašle na stanoveném formuláři na adresu naší školy přihlášku, a to pro jarní zkušební období vždy do 31.3. a pro podzimní zkušební období  do 31.5.
 • K přihlášce přiloží úředně ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku základní školy a/nebo úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
 • Rozšíření kvalifikace o odbornost, poskytovanou naší školou, odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z příslušného maturitního předmětu (Zákon 561/2004 Sb. MŠMT, § 113 odst.1).
 •  Osvědčení o vykonání jednotlivé maturitní zkoušky podle § 113, odst.8, Školského zákona.
 

Na naší škole lze vykonat tyto jednotlivé zkoušky (jednu nebo více):

 • Pedagogika
 • Psychologie
 • Speciální pedagogika
 • Hudební a pohybová výchova s metodikou
 • Výtvarná výchova s metodikou

Všechny uvedené zkoušky jsou konány v režimu tzv. profilové maturitní zkoušky, tj. jsou plně administrovány naší školou.
 

 

Zájemce o JZ zašle:

 • přihlášku - ke stažení PDF souborzde         
 • úředně ověřené maturitní vysvědčení
 • potvrzení o zaplacení poplatku
 • č.účtu: 4200392924/6800, variabilní symbol: RČ, do zprávy pro příjemce uveďte: MBJZ

 

Poplatek 5 000 Kč - zahrnuje : 

 •  registrační poplatek
 • studijní podklady ke zkoušce – žák dostane kód ke vstupu do systému Moodle, kde jsou uloženy studijní materiály k JZ
 • 2 dvouhodinové konzultace
 • poplatek za zkoušku

Po splnění všech administrativních náležitostí zájemce obdrží kontakt na pedagoga, u kterého se může přihlásit ke konzultacím, a který každému uchazeči sdělí i termín JZ.