Kotva

Granty

TATO ŠKOLA JE ZAPOJENA DO VÝZVY EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

V rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, financovaného z evropských sociálních fondů, provozuje od 2. 9. 2013 Zařízení péče o děti předškolního věku.

 


V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

  

 

Naše škola se účastní projektu "Dotkněte se inovací" - CZ.1.07/1.2.00/51.0024 - více informací naleznete zde 

 


Naše škola se účastní projektu IPn Nová závěrečná zkouška 2(NZZ_2)

 

Číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0004

 

 

Školička MAJA

 

 

 

Provoz zařízení pro děti předškolního věku - "Školička MAJA" byl k 30.9.2015 ukončen.

Granty

Projekt ERASMUS +

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 1 až 2 měsíce do hlavního města Slovenska, do luxusního hotelu Vienna Hause Easy Bratislava: https://www.viennahouse.com/en/easy-bratislava/the-hotel/overview.html.

Projekt je dotován částkou 25 tisíc za měsíc pro každého žáka.

Zájemci mohou do projektu vstoupit již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu.

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.

 

 

Možnost odborné stáže na Slovensku

 

1. Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel, Bratislava

https://www.marriott.com/hotels/travel/btslc-grand-hotel-river-park-a-luxury-collection-hotel-bratislava

Dvorakovo Nabrezie 6

Bratislava, 81102

 

2. Hotel KAŠTIEĽ Mojmírovce ****

https://kastielmojmirovce.sk/sk/

951 15 Mojmírovce 919

 

Odborná stáž v zahraničí

 

v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+

 

Již více jak 10 let spolupracujeme s hotely na Turecké riviéře nedaleko známého letoviska Antalya. V současné době organizujeme stáže v hotelu Kempinski The Dome Belek www.kempinski.com/en/belek/hotel-the-dome  a Maxx Royal Belek Golf Resort www.maxxroyal.com/en/Belek-Golf-Resort .

 

Oba pětihvězdičkové hotely patří mezi ty nejlepší v regionu, rozkládají se na ohromných pozemcích s vlastním golfovým hřištěm, nabízejí rozmanité služby v oblasti gastronomie, wellness, různé sportovní a odpočinkové aktivity. Mají kvalitní program pro práci se stážisty.

 

délka stáže: 2 měsíce
Vhodné pro studenty oborů Hotelnictví a Kosmetické služby.

 

více informací »

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Maturitní zkouška


Maturitní okruhy společné a profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období ve školním roce 2020/21

 

Maturitní okruhy společné a profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období ve školním roce 2020/21 obor HOTELNICTVÍ naleznete PDF souborzde (Velikost: 310.83 kB)

Maturitní okruhy společné a profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období ve školním roce 2020/21 obor KOSMETICKÉ SLUŽBY naleznetePDF soubor zde (Velikost: 484.66 kB)

Maturitní okruhy společné a profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období ve školním roce 2020/21 obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA třída IV.KPH naleznete PDF souborzde (Velikost: 315.31 kB)


Maturitní okruhy profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období ve školním roce 2020/21 obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA třída I.LD naleznete PDF souborzde (Velikost: 278.55 kB)


Maturitní okruhy profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období ve školním roce 2020/21 obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA třída I.LP1-2 naleznete PDF souborzde (Velikost: 278.62 kB)


Maturitní okruhy profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období ve školním roce 2020/21 obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA třída II.DK1-2 naleznete PDF souborzde (Velikost: 278.61 kB)

 

 

Pokyny k vypracování maturitní práce naleznetePDF soubor zde (Velikost: 599.27 kB)

Pokyny pro zpracování maturitní práce naleznete PDF soubor zde (Velikost: 250.46 kB)

 

=====================================================================

Obsah maturitních a závěrečných zkoušek - školní rok 2020/21 - viz PDF souborzde (Velikost: 81.93 kB)

 

=====================================================================

Aktuální informace k maturitní zkoušce:

https://maturita.cermat.cz/ 

 

==========================================================================

Školní rok 2019/2020


Hodnocení profilových MZ (ústní) - všechny
obory
Dokumentzde

Hodnocení MZ (praktické) - IV.KOS
záznam o průběhu praktické MZ a její hodnocení naleznete
PDF souborzde
kritéria hodnocení zkoušek praktické části naleznete PDF souborzde


Dokument

 ORGANIZACE MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Při hodnocení maturitní práce vycházejí vedoucí práce i oponent z těchto dílčích kritérií:

1. Formální část - tvoří 30 % celkového hodnocení

  • velikost písma, řádkování, zarovnání do bloku, číslování stran
  • dodržení citace zdrojů uvedených v textu práce a použité literatury
  • správné použití příloh, grafická podoba práce, dodržení řazení listů

2. Obsahová část – tvoří 50 % celkového hodnocení

  • dodržení zadaného tématu a cíle práce
  • dodržení rozsahu a obsahu
  • originalita, vlastní myšlenky, logické členění
  • využití vhodných zdrojů, aktuálnost
  • odborná správnost

3. Jazyková část – tvoří 10 % celkového hodnocení

  • jazyková a stylistická správnost

4. Celkový dojem – tvoří 10 % celkového hodnocení

 

Obhajoba maturitní práce před zkušební komisí

Obhajoba je veřejná a probíhá před zkušební maturitní komisí. Pro obhajobu si žák připraví ústní prezentaci své maturitní práce. Poté žák zodpoví dotazy vedoucího práce a oponenta, popř. členů maturitní komise. Hodnotí se způsob prezentace, vysvětlení dotazů a obhájení postupu.

Po skončení bloku prezentací se komise na neveřejném jednání poradí o hodnocení žáka; přihlédne k posudkům oponenta, vedoucího práce a k obhajobě žáka, kdy kdy se přihlíží i ke komunikačním dovednostem

žáka.

Vyhlášení výsledků probíhá ve stejný den jako obhajoba.

 

Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka

V případě, že žák získal certifikát úrovně B1 a vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ), může požádat o nahrazení zkoušky z cizího jazyka. Žádost spolu s ověřenou kopií dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky je třeba podat do 31.3.2019 a do 30.6.2019 (pro podzimní maturitní termín) řediteli školy (§ 79 odst. 3 ŠZ, § 81 odst. 6 ŠZ, § 19a vyhlášky);

Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2019
nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části
maturitní zkoušky podle § 81 odst. 6 školského zákona:
http://www.msmt.cz/file/46504/

Pro studenty 4. ročníků a kombinovaného (dálkového) studia PMP jsou PDF souborzde k dispozici písně k maturitní zkoušce.