Pro zájemce o kadeřnické a kosmetické služby

K návštěvě svých školních  KOSMETICKÝCH a KADEŘNICKÝCH SALONŮ Vás zve 

SSŠ MAJA s.r.o, Mladá Boleslav, Viničná ulice 463

 

KOSMETICKÁ PÉČE:    

- komplexní ošetření pleti + příplatek 50Kč - možnost alginátové masky    

250 Kč

- barvení řas  

20 Kč

- barvení obočí     

20 Kč

- parafínové zábaly rukou   

100 Kč

   

KADEŘNICTVÍ:

Ceník kadeřnických úkonů

 

úkon krátké vlasy polodlouhé vlasy  dlouhé vlasy
dámský střih 50 Kč 60Kč 70Kč
pánský střih 40Kč 50Kč 60Kč
dětský střih 40Kč 50 Kč 50Kč
foukaná ondulace 50 Kč 60 Kč 70 Kč
vodová ondulace 50 Kč 60Kč 70 Kč
barvení vlasů 160Kč 200 Kč 250 Kč
melírování vlasů  od 150 Kč, dle délky vlasů     
trvalá ondulace 170 Kč 200 Kč 250 Kč

Ceny jsou orientační dle použitého materiálu a náročnosti střihu.

Spolupracujeme s celou řadou profesionálních kosmetických i kadeřnických firem (MAKO, CAPRI, FOR-LIVE, WELLA, LONDA, BES, ... ) a sledujeme moderní trendy.

Naše žákyně provádějí veškeré úkony pod odborným dohledem zkušených mistrových.

 

Kde nás najdete? – ve vile ve Viničné ulici 463 , za zimním stadionem, pod „Lomeňákem“

tel: 326 320 516

Pracovní doba:  

Kadeřnické služby

pondělí - pátek od 08.00 - 18.00 hod

 

 

 

     

Kosmetické služby

pondělí  a čtvrtek od 09.00 - 16.00 hod

 

 

 

středa od 8 do 17:30 hod

pátek od 08.00 - 15.00hod

 

 

 

Na kosmetická ošetření je vhodné se předem objednat.  Tel: 326 103 106

Služby pro veřejnost
Kotva

Granty

TATO ŠKOLA JE ZAPOJENA DO VÝZVY EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

V rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, financovaného z evropských sociálních fondů, provozuje od 2. 9. 2013 Zařízení péče o děti předškolního věku.

 


V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

  

 

Naše škola se účastní projektu "Dotkněte se inovací" - CZ.1.07/1.2.00/51.0024 - více informací naleznete zde 

 


Naše škola se účastní projektu IPn Nová závěrečná zkouška 2(NZZ_2)

 

Číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0004

 

 

Školička MAJA

 

 

 

Provoz zařízení pro děti předškolního věku - "Školička MAJA" byl k 30.9.2015 ukončen.

Granty

Možnost odborné stáže na Slovensku

 

1. Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel, Bratislava

https://www.marriott.com/hotels/travel/btslc-grand-hotel-river-park-a-luxury-collection-hotel-bratislava

Dvorakovo Nabrezie 6

Bratislava, 81102

 

2. Hotel KAŠTIEĽ Mojmírovce ****

https://kastielmojmirovce.sk/sk/

951 15 Mojmírovce 919

 

Odborná stáž v zahraničí

 

v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+

 

Již více jak 10 let spolupracujeme s hotely na Turecké riviéře nedaleko známého letoviska Antalya. V současné době organizujeme stáže v hotelu Kempinski The Dome Belek www.kempinski.com/en/belek/hotel-the-dome  a Maxx Royal Belek Golf Resort www.maxxroyal.com/en/Belek-Golf-Resort .

 

Oba pětihvězdičkové hotely patří mezi ty nejlepší v regionu, rozkládají se na ohromných pozemcích s vlastním golfovým hřištěm, nabízejí rozmanité služby v oblasti gastronomie, wellness, různé sportovní a odpočinkové aktivity. Mají kvalitní program pro práci se stážisty.

 

délka stáže: 2 měsíce
Vhodné pro studenty oborů Hotelnictví a Kosmetické služby.

 

více informací »

Zahraniční stáže
Mapa webu
A
A
A

Maturitní zkouška

Vloženo: 5.2.2016 | Autor: Hudeckova| Zobrazeno: 699x | Upravil: Hudeckova


Hodnocení profilových MZ (ústní) - všechny
obory
zde (Velikost: 43.49 kB)

Termíny maturitních zkoušek jsou k dispozici zde


Pokyny k vypracování maturitní práce naleznete zde (Velikost: 609.82 kB)  (Velikost: 609.82 kB)

Pokyny pro zpracování maturitní práce naleznete  zde (Velikost: 255 kB)

Obsah maturitních a závěrečných zkoušek pro š. r. 2019/20
zde (Velikost: 215.67 kB)


Hodnocení MZ (praktické) - IV.KOS
záznam o průběhu praktické MZ a její hodnocení naleznete
zde (Velikost: 330.01 kB)
kritéria hodnocení zkoušek praktické části naleznete zde (Velikost: 326.65 kB)


Maturitní okruhy společné a profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období ve školním roce 2019/20 obor HOTELNICTVÍ naleznete zde (Velikost: 318.73 kB)

Maturitní okruhy společné a profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období ve školním roce 2019/20 obor KOSMETICKÉ SLUŽBY naleznete zde (Velikost: 496.79 kB)

Maturitní okruhy společné a profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období ve školním roce 2019/20 obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA IV.KPH naleznete zde (Velikost: 323.31 kB)


Maturitní okruhy profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období ve školním roce 2019/20 obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA I.LD naleznete zde (Velikost: 285.14 kB)


Maturitní okruhy profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období ve školním roce 2019/20 obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA I.LP1-2 naleznete zde (Velikost: 285.25 kB)


Maturitní okruhy profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období ve školním roce 2019/20 obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA II.DK1-2 naleznete zde (Velikost: 285.24 kB)(Velikost: 49.29 kB)

 ORGANIZACE MATURITNÍCH ZKOUŠEK pro školní rok 2018/2019

Při hodnocení maturitní práce vycházejí vedoucí práce i oponent z těchto dílčích kritérií:

1. Formální část - tvoří 30 % celkového hodnocení

  • velikost písma, řádkování, zarovnání do bloku, číslování stran
  • dodržení citace zdrojů uvedených v textu práce a použité literatury
  • správné použití příloh, grafická podoba práce, dodržení řazení listů

2. Obsahová část – tvoří 50 % celkového hodnocení

  • dodržení zadaného tématu a cíle práce
  • dodržení rozsahu a obsahu
  • originalita, vlastní myšlenky, logické členění
  • využití vhodných zdrojů, aktuálnost
  • odborná správnost

3. Jazyková část – tvoří 10 % celkového hodnocení

  • jazyková a stylistická správnost

4. Celkový dojem – tvoří 10 % celkového hodnocení

 

Obhajoba maturitní práce před zkušební komisí

Obhajoba je veřejná a probíhá před zkušební maturitní komisí. Pro obhajobu si žák připraví ústní prezentaci své maturitní práce. Poté žák zodpoví dotazy vedoucího práce a oponenta, popř. členů maturitní komise. Hodnotí se způsob prezentace, vysvětlení dotazů a obhájení postupu.

Po skončení bloku prezentací se komise na neveřejném jednání poradí o hodnocení žáka; přihlédne k posudkům oponenta, vedoucího práce a k obhajobě žáka, kdy kdy se přihlíží i ke komunikačním dovednostem

žáka.

Vyhlášení výsledků probíhá ve stejný den jako obhajoba.

 

Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka

V případě, že žák získal certifikát úrovně B1 a vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ), může požádat o nahrazení zkoušky z cizího jazyka. Žádost spolu s ověřenou kopií dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky je třeba podat do 31.3.2019 a do 30.6.2019 (pro podzimní maturitní termín) řediteli školy (§ 79 odst. 3 ŠZ, § 81 odst. 6 ŠZ, § 19a vyhlášky);

Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2019
nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části
maturitní zkoušky podle § 81 odst. 6 školského zákona:
http://www.msmt.cz/file/46504/

Pro studenty 4. ročníků a kombinovaného (dálkového) studia PMP jsou zde (Velikost: 420.63 kB) k dispozici písně k maturitní zkoušce.