Kotva

Granty

V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

Granty

Projekt ERASMUS +

 

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 2 měsíce do hlavního města Slovenska nebo na Tureckou riviéru.

 

Projekt je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+.

 

Zájemci mohou do projektu vstoupit jakmile dojde k opětovnému oživení cestovního ruchu. Věříme, že již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu 2021.

 

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.      

  

Více informací

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Dny otevřených dveří


PDF souborPrezentace školy

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které byly plánované na 12. 11. a 10. 12. 2020 a na 14. 01. 2021, se bohužel z  důvodů koronavirové krize nekonaly.

Všem zájemcům o studium oborů PMP, KOS, HT a KAD rádi zodpovíme všechny dotazy na tel. 326 321 872 (sekretariát školy) a na tel. 326 103 109 (výchovná poradkyně Mgr. Blažena Nováková). Jak jen to bude možné, nabídneme vám nový termín, abyste si mohli prohlédnout  naši školu a učebny pro teoretickou a praktickou výuku. Podrobné informace ke studiu jednotlivých oborů najdete na našich webových stránkách v záložce studium a přijímací řízení.

 

OBOR KADEŘNÍK

 

OBOR HOTELNICTVÍ

OBOR KOSMETICKÉ SLUŽBY

 

OBOR PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

===============================================================================

Dny otevřených dveří v Železné a Viničné ulici vždy od 08.00 - 16.00 hodin
- 12. 11. 2020 - nekoná se 
- 10. 12. 2020 
- 14. 01. 2021                    


Informace  o škole získáte i mimo Dny otevřených dveří, ukážeme vám naše učebny a zodpovíme vaše otázky týkající se teoretické i odborné výuky.