Kotva

Granty

V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

Granty

Projekt ERASMUS +

 

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 2 měsíce do hlavního města Slovenska nebo na Tureckou riviéru.

 

Projekt je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+.

 

Zájemci mohou do projektu vstoupit jakmile dojde k opětovnému oživení cestovního ruchu. Věříme, že již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu 2021.

 

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.      

  

Více informací

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Kombinovaná studia


Vyučovací předměty pro studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – pomaturitní studium

Jednoleté a dvouleté kombinované studium

Název vyučovacího předmětu

Zkratka

Pedagogika

PED

Psychologie

PSY

Speciální pedagogika

SPE

Hudební a pohybová výchova

HAM

Výtvarná výchova s metodikou

VYM

Osobnostní a dramatická výchova

OSV

Hra na hudební nástroj

HRA

Literární praktikum

LPR

Učební pedagogická praxe

UPR

Odborná pedagogická praxe - souvislá

 

Jednoleté kombinované studium:

Učební plán tříd I.LP1 a I.LP2PDF soubor zde (Velikost: 253.12 kB)

 

Uchazeči, kteří nesplní kritéria pro přijetí k jednoletému studium (viz. přijímací řízení) budou automaticky přeřazeni do dvouletého studia.
Hlavním kriteriem přijetí je min. 3 roky praxe v oblasti předškolního vzdělávání.

Výuka jednoletého kombinovaného studia probíhá jeden den v týdnu (PO nebo ÚT) od 16 - 20 hodin.

Školné pro š.r. 2021/2022: jednoleté studium -  za školní rok 50 000 Kč.

Dvouleté kombinované studium:

Učební plán tříd I.DK1-2 a II.DK1-2 PDF souborzde (Velikost: 281.04 kB)

 

Studium je obsahově shodné s jednoletým studiem, je rozložené do dvou let a bude probíhat víkendovou formou, a to jeden víkend v měsíci.

Školné pro š.r. 2021/2022:  dvouleté studium – za školní rok 38 000 Kč

Celková kapacita pro kombinované studium oboru předškolní a mimoškolní pedagogika je celkem 180 žáků.