Kotva

Granty

TATO ŠKOLA JE ZAPOJENA DO VÝZVY EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

V rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, financovaného z evropských sociálních fondů, provozuje od 2. 9. 2013 Zařízení péče o děti předškolního věku.

 


V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

  

 

Naše škola se účastní projektu "Dotkněte se inovací" - CZ.1.07/1.2.00/51.0024 - více informací naleznete zde 

 


Naše škola se účastní projektu IPn Nová závěrečná zkouška 2(NZZ_2)

 

Číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0004

 

 

Školička MAJA

 

 

 

Provoz zařízení pro děti předškolního věku - "Školička MAJA" byl k 30.9.2015 ukončen.

Granty

Projekt ERASMUS +

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 1 až 2 měsíce do hlavního města Slovenska, do luxusního hotelu Vienna Hause Easy Bratislava: https://www.viennahouse.com/en/easy-bratislava/the-hotel/overview.html.

Projekt je dotován částkou 25 tisíc za měsíc pro každého žáka.

Zájemci mohou do projektu vstoupit již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu.

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.

 

 

Možnost odborné stáže na Slovensku

 

1. Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel, Bratislava

https://www.marriott.com/hotels/travel/btslc-grand-hotel-river-park-a-luxury-collection-hotel-bratislava

Dvorakovo Nabrezie 6

Bratislava, 81102

 

2. Hotel KAŠTIEĽ Mojmírovce ****

https://kastielmojmirovce.sk/sk/

951 15 Mojmírovce 919

 

Odborná stáž v zahraničí

 

v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+

 

Již více jak 10 let spolupracujeme s hotely na Turecké riviéře nedaleko známého letoviska Antalya. V současné době organizujeme stáže v hotelu Kempinski The Dome Belek www.kempinski.com/en/belek/hotel-the-dome  a Maxx Royal Belek Golf Resort www.maxxroyal.com/en/Belek-Golf-Resort .

 

Oba pětihvězdičkové hotely patří mezi ty nejlepší v regionu, rozkládají se na ohromných pozemcích s vlastním golfovým hřištěm, nabízejí rozmanité služby v oblasti gastronomie, wellness, různé sportovní a odpočinkové aktivity. Mají kvalitní program pro práci se stážisty.

 

délka stáže: 2 měsíce
Vhodné pro studenty oborů Hotelnictví a Kosmetické služby.

 

více informací »

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Pomaturitní obory - denní studium


Jednoleté zkrácené denní pomaturitní studium

Pro absolventy, kteří již mají maturitní zkoušku škola nabízí tyto obory ukončené maturitní zkouškou:

  • Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód: 75-31-M/01)
  • Kosmetické služby (kód: 69-41-L/01)
  • Hotelnictví a turismus (kód:65-42-M/01)

 

Předpoklady k přijetí:

  • ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • zájem o zvolený obor
  • zdravotní způsobilost, potvrzená lékařem na přihlášce ke studiu

 

 

Výhody:    

  • studujete jen odborné předměty
  • studium zahrnuje velký podíl praxe
  • možnost studijní odborné stáže v zahraničí a získání Europassu
  • za pouhý jeden rok získáte další profesní  kvalifikaci

Informace jsou k dispozici Dokumentzde (ve formátu pdf)          

                                                                                  

Jednoleté zkrácené denní pomaturitní studium je vhodné pro studenty, kteří již mají maturitu a chtějí si rozšířit odbornost. Žáci studují jen profilové předměty. Studium je rozděleno do tří dnů teoretické výuky a dvou dnů učební praxe studovaného oboru.

Obor předškolní a mimoškolní pedagogika - žáci konají maturitní zkoušku (MZ) z  předmětů: pedagogika, psychologie a obhajují maturitní práci z didaktiky pedagogických činností. Nepovinně volitelným předmětem je speciální pedagogika.

Obor kosmetické služby - žáci konají MZ z předmětů: kosmetika, volí si ze zdravovědy nebo ekonomiky a třetí zkouškou je zkouška praktická.

Roční školné pro školní rok 2021/2022: 22 000 Kč

Studium je ukončeno maturitní zkouškou z odborných předmětů.