Kotva

Granty

V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

Granty

Projekt ERASMUS +

 

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 2 měsíce do hlavního města Slovenska nebo na Tureckou riviéru.

 

Projekt je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+.

 

Zájemci mohou do projektu vstoupit jakmile dojde k opětovnému oživení cestovního ruchu. Věříme, že již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu 2021.

 

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.      

  

Více informací

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Pomaturitní obory - denní studium


Jednoleté zkrácené denní pomaturitní studium

Pro absolventy, kteří již mají maturitní zkoušku škola nabízí tyto obory ukončené maturitní zkouškou:

  • Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód: 75-31-M/01)
  • Kosmetické služby (kód: 69-41-L/01)
  • Hotelnictví a turismus (kód:65-42-M/01)

 

Předpoklady k přijetí:

  • ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • zájem o zvolený obor
  • zdravotní způsobilost, potvrzená lékařem na přihlášce ke studiu

 

 

Výhody:    

  • studujete jen odborné předměty
  • studium zahrnuje velký podíl praxe
  • možnost studijní odborné stáže v zahraničí a získání Europassu
  • za pouhý jeden rok získáte další profesní  kvalifikaci

Informace jsou k dispozici Dokumentzde (ve formátu pdf)          

 

Učební plán pro třídu I.LD PDF souborzde (Velikost: 246.94 kB)

                                                                                

Jednoleté zkrácené denní pomaturitní studium je vhodné pro studenty, kteří již mají maturitu a chtějí si rozšířit odbornost. Žáci studují jen profilové předměty. Studium je rozděleno do tří dnů teoretické výuky a dvou dnů učební praxe studovaného oboru.

Obor předškolní a mimoškolní pedagogika - žáci konají maturitní zkoušku (MZ) z  předmětů: pedagogika, psychologie a obhajují maturitní práci z didaktiky pedagogických činností. Nepovinně volitelným předmětem je speciální pedagogika.

Obor kosmetické služby - žáci konají MZ z předmětů: kosmetika, volí si ze zdravovědy nebo ekonomiky a třetí zkouškou je zkouška praktická.

Roční školné pro školní rok 2021/2022: 22 000 Kč

Studium je ukončeno maturitní zkouškou z odborných předmětů.