Kotva

Granty

TATO ŠKOLA JE ZAPOJENA DO VÝZVY EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

V rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, financovaného z evropských sociálních fondů, provozuje od 2. 9. 2013 Zařízení péče o děti předškolního věku.

 


V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

  

 

Naše škola se účastní projektu "Dotkněte se inovací" - CZ.1.07/1.2.00/51.0024 - více informací naleznete zde 

 


Naše škola se účastní projektu IPn Nová závěrečná zkouška 2(NZZ_2)

 

Číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0004

 

 

Školička MAJA

 

 

 

Provoz zařízení pro děti předškolního věku - "Školička MAJA" byl k 30.9.2015 ukončen.

Granty

Projekt ERASMUS +

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 1 až 2 měsíce do hlavního města Slovenska, do luxusního hotelu Vienna Hause Easy Bratislava: https://www.viennahouse.com/en/easy-bratislava/the-hotel/overview.html.

Projekt je dotován částkou 25 tisíc za měsíc pro každého žáka.

Zájemci mohou do projektu vstoupit již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu.

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.

 

 

Možnost odborné stáže na Slovensku

 

1. Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel, Bratislava

https://www.marriott.com/hotels/travel/btslc-grand-hotel-river-park-a-luxury-collection-hotel-bratislava

Dvorakovo Nabrezie 6

Bratislava, 81102

 

2. Hotel KAŠTIEĽ Mojmírovce ****

https://kastielmojmirovce.sk/sk/

951 15 Mojmírovce 919

 

Odborná stáž v zahraničí

 

v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+

 

Již více jak 10 let spolupracujeme s hotely na Turecké riviéře nedaleko známého letoviska Antalya. V současné době organizujeme stáže v hotelu Kempinski The Dome Belek www.kempinski.com/en/belek/hotel-the-dome  a Maxx Royal Belek Golf Resort www.maxxroyal.com/en/Belek-Golf-Resort .

 

Oba pětihvězdičkové hotely patří mezi ty nejlepší v regionu, rozkládají se na ohromných pozemcích s vlastním golfovým hřištěm, nabízejí rozmanité služby v oblasti gastronomie, wellness, různé sportovní a odpočinkové aktivity. Mají kvalitní program pro práci se stážisty.

 

délka stáže: 2 měsíce
Vhodné pro studenty oborů Hotelnictví a Kosmetické služby.

 

více informací »

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Studijní obory - čtyřleté denní


     Předškolní a mimoškolní pedagogika

Obor vzdělávání: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Školní vzdělávací program: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Kód: 75-31-M/01
 
 

Upoutávka na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika zde

 

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času, ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech. Také jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních, s výjimkou školských zařízení, ve kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle §16(2), zákona č.563/20004 Sb. o pedagogických pracovnících, vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotních a zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost. Absolvent tohoto oboru je  dobře přípraven pro další  pedagogické  studium na vysoké škole.

 • Souvislou pedagogickou praxi žáci absolvují v mateřských školkách, ve speciálních mateřských školkách, školních družinách a mimoškolních zařízeních.
 • Odbornou  pedagogickou  praxi  žáci  vykonávají  také ve školním  zařízení  pro  péči  o děti předškolního věku.
 • Dojíždějící žáci mohou praxi vykonávat v místě bydliště na základě smlouvy.
 • Vyjádření ministryně školství k vysokoškolskému vzdělávání učitelů MŠ - ke staženíPDF soubor zde 
 •  
 •  
 •    Hotelnictví
 
Obor vzdělávání: Hotelnictví
Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus
Kód: 65-42-M/01

 

Upoutávka na obor Hotelnictví PDF souborzde (Velikost: 485.07 kB)

 

Uplatnění absolventa

Absolventi najdou  uplatnění  ve středních technickohospodářských funkcích  ve službách stravovacích , ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu. Mohou vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách  podnikání,  a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele. Absolventi mohou pracovat v oblasti středního managementu ve sportovních klubech.

Mnozí absolventi školy našli uplatnění v cizině.

 • Škola organizuje studijní stáže v zahraničí - v Turecku, Itálii, na Slovensku.
 • Odbornou praxi žáci vykonávají v restauracích, hotelích nebo cestovních kancelářích dle vlastního výběru.
 • Žáci získají Osvědčení o absolvování barmanského kurzu.

Kosmetické služby

Obor vzdělávání: Kosmetické služby                          
Školní vzdělávací program: Kosmetické služby
Kód: 69-41-L/01
 
Upoutávka na obor Kosmetické služby zde
 
Uplatnění absolventa

Absolventi se uplatní v povoláních kosmetička, pedikér a manikér při poskytování profesionální kosmetické péče ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a salonech. Kvalifikovaně provádí ošetření pleti, samostatné kosmetické úkony, manikúru, pedikúru, denní a večerní líčení, poskytuje poradenskou službu.

Odborný výcvik probíhá v moderně vybavených učebnách ve Viničné ulici.

 • Škola spolupracuje s několika kosmetickými firmami , které žáky seznamují s novinkami v oboru.
 • Žáci si mohou rozšířit znalosti prostřednictvím kurzů dalších technik:např. gelových a akrylátových nehtů, p-shinu, masáží lávovými kameny, lymfatických masáží, aj.

 

 

 •