Kotva

Granty

V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

Granty

Projekt ERASMUS +

 

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 2 měsíce do hlavního města Slovenska nebo na Tureckou riviéru.

 

Projekt je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+.

 

Zájemci mohou do projektu vstoupit jakmile dojde k opětovnému oživení cestovního ruchu. Věříme, že již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu 2021.

 

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.      

  

Více informací

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Studijní obory - čtyřleté denní


     Předškolní a mimoškolní pedagogika

Obor vzdělávání: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Školní vzdělávací program: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Kód: 75-31-M/01
 
 

 

 

Upoutávka na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika zde

 

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času, ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech. Také jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních, s výjimkou školských zařízení, ve kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle §16(2), zákona č.563/20004 Sb. o pedagogických pracovnících, vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotních a zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost. Absolvent tohoto oboru je  dobře přípraven pro další  pedagogické  studium na vysoké škole.

 • Souvislou pedagogickou praxi žáci absolvují v mateřských školkách, ve speciálních mateřských školkách, školních družinách a mimoškolních zařízeních.
 • Odbornou  pedagogickou  praxi  žáci  vykonávají  také ve školním  zařízení  pro  péči  o děti předškolního věku.
 • Dojíždějící žáci mohou praxi vykonávat v místě bydliště na základě smlouvy.
 • Vyjádření ministryně školství k vysokoškolskému vzdělávání učitelů MŠ - ke staženíPDF soubor zde 
 •  
 •  
 •    Hotelnictví
 
Obor vzdělávání: Hotelnictví
Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus
Kód: 65-42-M/01

 

Prezentace - Erasmus stáž v Bratislavě zde

 

Prezentace - Erasmus+ Turecko zde

 

Upoutávka na obor Hotelnictví PDF souborzde (Velikost: 485.07 kB)

 

Uplatnění absolventa

Absolventi najdou  uplatnění  ve středních technickohospodářských funkcích  ve službách stravovacích , ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu. Mohou vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách  podnikání,  a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele. Absolventi mohou pracovat v oblasti středního managementu ve sportovních klubech.

Mnozí absolventi školy našli uplatnění v cizině.

 • Škola organizuje studijní stáže v zahraničí - v Turecku, Itálii, na Slovensku.
 • Odbornou praxi žáci vykonávají v restauracích, hotelích nebo cestovních kancelářích dle vlastního výběru.
 • Žáci získají Osvědčení o absolvování barmanského kurzu.

Kosmetické služby

Obor vzdělávání: Kosmetické služby                          
Školní vzdělávací program: Kosmetické služby
Kód: 69-41-L/01

 
 
Upoutávka na obor Kosmetické služby zde
 
Uplatnění absolventa

Absolventi se uplatní v povoláních kosmetička, pedikér a manikér při poskytování profesionální kosmetické péče ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a salonech. Kvalifikovaně provádí ošetření pleti, samostatné kosmetické úkony, manikúru, pedikúru, denní a večerní líčení, poskytuje poradenskou službu.

Odborný výcvik probíhá v moderně vybavených učebnách ve Viničné ulici.

 • Škola spolupracuje s několika kosmetickými firmami , které žáky seznamují s novinkami v oboru.
 • Žáci si mohou rozšířit znalosti prostřednictvím kurzů dalších technik:např. gelových a akrylátových nehtů, p-shinu, masáží lávovými kameny, lymfatických masáží, aj.
 • ==========================================================================
 •  
 • ZÁZNAM Z PŘEDNÁŠKY MBU3V Péče o pleť pod rouškou.
 • Přednáší: Mgr. D. Hudečková

https://youtu.be/5NM9ov0qT28

 

==========================================================================

 

 

 

 •