Kotva

Granty

V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

Granty

Projekt ERASMUS +

 

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 2 měsíce do hlavního města Slovenska nebo na Tureckou riviéru.

 

Projekt je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+.

 

Zájemci mohou do projektu vstoupit jakmile dojde k opětovnému oživení cestovního ruchu. Věříme, že již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu 2021.

 

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.      

  

Více informací

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Školní řád


Školní řád s účinností od 1. 10. 2020 ke stažení PDF souborzde (Velikost: 0.99 MB)

 

Školní řád č.j. 5.19/19-20 zůstává pro školní rok 2020/21 v platnosti. Pouze v příloze č. 4 se ruší Provozní řád tělocvičny SZŠ a VOŠ, Boženy Němcové 482, Mladá Boleslav. Tuto tělocvičnu již naše škola nevyužívá.

 

Dodatek ke školnímu řádu (účinného od 1. 10. 2020), č.j.: 6.20/20-21 - vizPDF soubor zde (Velikost: 259.71 kB)

 


Školní řád s účinností od 9. 9. 2019 ke stažení PDF souborzde