Kotva

Granty

V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

Granty

Projekt ERASMUS +

 

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 2 měsíce do hlavního města Slovenska nebo na Tureckou riviéru.

 

Projekt je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+.

 

Zájemci mohou do projektu vstoupit jakmile dojde k opětovnému oživení cestovního ruchu. Věříme, že již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu 2021.

 

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.      

  

Více informací

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Pedagogický sbor


 

Učitelé:

Titul

Příjmení a Jméno

Zkratka 

Kabinet, telefoní čílo

Alternativní e-mail 

Mgr.

Drahokoupilová Zdeňka

DRA

1.patro-malý k., Železná 

 

zdenka.drahokoupilova@maja-mb.cz

 

Bc.

Fojta Jiří

FOJ

1.patro-malý k., Železná 

 

jiri.fojta@maja-mb.cz

 

Mgr.

Foučková Alena

FOU

1.patro-malý k., Železná 

 

alena.fouckova@maja-mb.cz

 

Mgr.

Gorina Mariana

GOR

1.patro-velký k., Železná 

tel: 326 103 105

gorina.mariana@maja-mb.cz

Mgr.

Hudečková Dana

HUD

1.patro-velký k., Železná 

tel: 326 103 105

dana.hudeckova@maja-mb.cz

 

Mgr.

Kvasnička František

KVA

1.patro-velký k., Železná 

tel: 326 103 105

frantisek.kvasnicka@maja-mb.cz

Mgr.

Kozáková Alena 

KOZ

1.patro-malý k., Železná

 

alena.kozakova@maja-mb.cz

 

 

Kučerová Petra

KUC

1.patro-malý k., Železná 

 

petra.kucerova@maja-mb.cz

Bc.

Myšíková Zuzana

MYŠ

1.patro-velký k., Železná 

tel: 326 103 105

zuzana.mysikova@maja-mb.cz

 

Bc.

Nováková Blažena

NOV 

1.patro-malý k., Železná 

tel: 326 103 109

blazena.novakova@maja-mb.cz

Mgr.

Pleskotová Fricová Ivana

PLE

1.patro-malý k., Železná 

tel: 326 103 109

ivana.pleskotova@maja-mb.cz

 

MgA.

Pupik Rellichová Magdaléna

PUP

1.patro-velký k., Železná 

tel: 326 103 105

magdalena.pupik.rellichova@maja-mb.cz

 

 

Šoltýsová Jitka

ŠOL

2.patro-malý k., Železná

tel: 326 103 108

jitka.soltysova@maja-mb.cz

 

Ing. 

Vaněk Jaroslav

VAN

1.patro-velký k., Železná 

tel: 326 103 105

jaroslav.vanek@maja-mb.cz

 

Mgr.

Wienerová Eva

WIE

1.patro-velký k., Železná 

tel: 326 103 105

eva.wienerova@maja-mb.cz

Ing.

Zelbová Radka

 ZEL

2.patro-malý k., Železná

tel: 326 103 108

radka.zelbova@maja-mb.cz                        

 

Sekretariát školy: Jana Knížková

email: jana.knizkova@maja-mb.cz 

email: majamb@maja-mb.cz 

 

Učitelé ODV: Kadeřnictví, Viničná ulice, tel: 326 320 516

Hájková Radka
Ráčková Marika
Fidrmucová Monika

radka.hajkova@maja-mb.cz

marika.rackova@maja-mb.cz

monika.fidrmucova@maja-mb.cz

 

 

 Učitelé ODV: Kosmetika, Viničná ulice, tel: 326 103 106

Šoltýsová Jitka                                             jitka.soltysova@maja-mb.cz