Kotva

Granty

V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

Granty

Projekt ERASMUS +

 

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 2 měsíce do hlavního města Slovenska nebo na Tureckou riviéru.

 

Projekt je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+.

 

Zájemci mohou do projektu vstoupit jakmile dojde k opětovnému oživení cestovního ruchu. Věříme, že již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu 2021.

 

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.      

  

Více informací

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Pro rodiče


 

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY:

KADEŘNÍK

Tříletý studijní obor je vhodný pro studenty:

 • zajímající se o současné trendy v kadeřnictví
 • s komunikativními schopnostmi, s estetickým cítěním, tvůrčí tvořivostí a odvahou své nápady realizovat

Uplatnění studenta:

 • kadeřník, vlasové poradenství

VÝHODA STUDIA TOHOTO OBORU v naší škole:

 • účast na kadeřnických soutěžích, pravidelné návštěvy kadeřnických veletrhů
 • dlouhodobá spolupráce s firmami Wella, Londa, Trinity atd.

 

NÁSTAVBOVÉ DVOULETÉ MATURITNÍ STUDIUM

VLASOVÁ KOSMETIKA - pro školní rok 2020/2021 obor neotevíráme

Ke studiu budou přijati žáci, kteří:

- ukončili učební obor kadeřník závěrečnou zkouškou

- doloží zdravotní způsobilost pro daný obor potvrzením v Přihlášce ke studiu, vystaveným  lékařem

Tento obor je určen pro absolventy, kteří ukončili  studium výučním listem v oboru Kadeřník

Uplatnění studenta:

 • Obor je určen pro dívky i chlapce, kteří již získaly výuční list v oboru Kadeřník/ce
 • Odborný výcvik je realizován ve vlastních kadeřnických salónech
 • Rozšiřuje jazykové znalosti a dovednosti potřebné k přijetí na vysokou školu
 • Výuka jednoho cizího jazyka
 • Odborné předměty – vlasová kosmetika, estetika, zdravověda a jiné
 • Důraz je kladen na znalost managementu, hygieny a provozu v kadeřnických salonech
 • Doplnění znalostí z oboru kosmetiky, divadelního líčení, manikúry a pedikúry

Forma studia: denní

Ukončení studia: maturitní zkouška

 

ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM:

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Studijní obor je vhodný pro studenty:

 • s kladným vztahem k dětem, s bohatou fantazii, organizačními vlohami, kreativitou v oborech hudební a výtvarná výchova

Uplatnění studenta:

 • učitelka mateřské školky, pedagog volného času, vychovatel ve školních družinách atd.

VÝHODA STUDIA TOHOTO OBORU v naší škole:

 • nepodrobujeme adepty o přijetí talentovým zkouškám, pouze požadujeme dobrozdání odborníka o bezchybné výslovnosti.

 

KOSMETICKÉ SLUŽBY

Studijní obor je vhodný pro studenty:

 • se zájmem o získávání informací v oblasti kosmetiky, kteří rádi pečují o svůj vzhled, s fantazií a s estetickým cítěním, komunikativní

Uplatnění studenta:

 • kosmetička, pedikérka, manikérka, masérka, kosmetická poradkyně, maskérka v divadelních klubech

VÝHODA STUDIA TOHOTO OBORU v naší škole

 • možnost absolvování kurzů: tvorba gelových a akrylátových nehtů, výživa nehtů: P – shine, lymfatické a medové masáže, masáže lávovými kameny atd.

 

HOTELNICTVÍ A TURISMUS

  - rozšířeno o management sportu a zážitkovou turistiku

Studijní obor je vhodný pro studenty:

 • milující pohyb a sport, osobité a přístupné rozvíjet svou osobnost, získávat nové informace a

zkušenosti v oblasti gastronomie

Uplatnění studenta:

 • stravovací a ubytovací služby, práce v infocentrech, v cestovním ruchu, ve sportovních klubech, managementu zážitkových a sportovních aktivit

VÝHODA STUDIA TOHOTO OBORU v naší škole:

 • možnost pracovních stáží v luxusních hotelech – řetězec hotelů Swarovskeho - v Turecku, Itálii a na Slovensku. Možnost absolvování barmanského kurzu.

 

 

KONTAKTY A INFORMACE

www.maja-mb.cz, e-mail: majamb@maja-mb.cz
tel. 326 321 872, 326 721 020