Kotva

Granty

V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

Granty

Projekt ERASMUS +

 

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 2 měsíce do hlavního města Slovenska nebo na Tureckou riviéru.

 

Projekt je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+.

 

Zájemci mohou do projektu vstoupit jakmile dojde k opětovnému oživení cestovního ruchu. Věříme, že již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu 2021.

 

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.      

  

Více informací

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Studium


Dopis ředitelky školy ke konzultacím

Milí studenti,

již rok zůstáváte doma místo toho, abychom se osobně setkávali. My učitelé denně chodíme do školy, ale škola je prázdná, všude je ticho a klid, jen z učeben se ozývají hlasy učitelů, kteří hovoří do obrazovky počítače. Je to zvláštní. S některými z vás se jen na malou chvíli v rámci vyučovací hodiny vidíme, abychom se pozdravili. Pokud někomu selhává během výuky technika, jsme rádi, že vás alespoň slyšíme. Je to podivné a zvláštní a myslím, že jsme si ani po roce ještě na tento způsob vzdělávání nezvykli, přestože se všichni hodně snažíme.

Vím, že musíme být opatrní a dodržovat nastavená pravidla a chránit sebe i druhé, ale do školy jste se přece přihlásili, abyste se něčemu naučili, abyste získali nové informace a především, abyste se připravili na svá budoucí povolání. Pojďme to trošku změnit! Vypadnout ze stereotypu a nudy, vždyť nikoho z nás to už nebaví. Je tu totiž jedna možnost, s níž jsme vás již seznamovali, dokonce někteří ji také využili a ona stále platí. Možná jste ji vy ostatní jen přehlédli nebo nepochopili, možná…

Můžeme se totiž sejít, ale jen individuálně jeden učitel - jeden žák! Využijte tuto možnost a přijďte. Přijďte na praxi nebo na teoretické hodiny, přijďte si ujasnit již probranou látku, přijďte se ujistit, že jste to zvládli, že všemu rozumíte. Na praktický výcvik můžete přijet třeba na celý den, nebo jen na pár hodin, jak se dohodnete a jak se vám to hodí.

Jsme tu pro vás. Přijďte na konzultace. Nejen Vy, maturanti a kadeřníci a kadeřnice, kteří budete konat závěrečnou zkoušku, ale můžete přijít všichni, koho už to doma nebaví. Je to velmi jednoduché. Spojíte se telefonicky nebo e-mailem se svou třídní učitelkou nebo vyučujícím příslušného předmětu, ti vám vypíší pozvánku na dohodnutý den event. hodinu. Pokud jste z jiného okresu, je třeba si pozvánku vytisknout, abyste se v případě potřeby mohli tímto dokladem prokázat. To je vše.

Těšíme se na Vás! Přijďte a nebojte se. Celá škola je vymydlená, vydezinfikovaná, a když budeme dodržovat to, co máme – respirátor, dezinfekce, větrání, odstupy - můžete být zase alespoň částečně, byť jen jednou nohou, ve své škole.

 

Ředitelka školy

Mgr. Eva Folprechtová