Kotva

Granty

V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

Granty

Projekt ERASMUS +

 

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 2 měsíce do hlavního města Slovenska nebo na Tureckou riviéru.

 

Projekt je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+.

 

Zájemci mohou do projektu vstoupit jakmile dojde k opětovnému oživení cestovního ruchu. Věříme, že již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu 2021.

 

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.      

  

Více informací

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Baristický kurz 2018


Baristický kurz
Ve dnech 26.2. – 27.2. 2018 se konal na naši škole baristický kurz, který vedl člen asociace CBA pan Tomáš Zahradil. Kurzu se zúčastnili nejen žáci studijního oboru Hotelnictví, ale i žáci oboru Kosmetické služby a Předškolní a mimoškolní pedagogiky. První den kurzu byl zaměřen na teoretické znalosti, kdy se žáci dozvěděli vše o pěstování a druzích kávy i způsobu jejího pražení. Druhý den si již mohli prakticky vyzkoušet přípravu různých druhů káv na profesionálních přístrojích. Kurz byl zakončen vědomostním testem, který žáci absolvovali s úspěchem a získali certifikát.

Další fota ve FOTOGALERII