Kotva

Granty

V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

Granty

Projekt ERASMUS +

 

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 2 měsíce do hlavního města Slovenska nebo na Tureckou riviéru.

 

Projekt je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+.

 

Zájemci mohou do projektu vstoupit jakmile dojde k opětovnému oživení cestovního ruchu. Věříme, že již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu 2021.

 

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.      

  

Více informací

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Pozvánka na den otevřených dveří na PedF UK


Dobrý den, 
co nejsrdečněji zveme studenty Vaší školy na Den otevřených dveří,který Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy pořádá 1.2. 2018. 
Více informací na našem Facebooku nebo na našich internetových stránkách. 
Začátek akce 1. února 2018 v 11:00 

Konec akce 1. února 2018 v 16:00 

Organizátor PedF 

Webové stránky https://www.facebook.com/events/149046952545956/ 


Program https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1281.html 


Místo konání akce Magdalény Rettigové 4, Praha 1 

Se srdečným pozdravem za Organizační oddělení Jolana Svobodová