Kotva

Granty

TATO ŠKOLA JE ZAPOJENA DO VÝZVY EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

V rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, financovaného z evropských sociálních fondů, provozuje od 2. 9. 2013 Zařízení péče o děti předškolního věku.

 


V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

  

 

Naše škola se účastní projektu "Dotkněte se inovací" - CZ.1.07/1.2.00/51.0024 - více informací naleznete zde 

 


Naše škola se účastní projektu IPn Nová závěrečná zkouška 2(NZZ_2)

 

Číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0004

 

 

Školička MAJA

 

 

 

Provoz zařízení pro děti předškolního věku - "Školička MAJA" byl k 30.9.2015 ukončen.

Granty

Možnost odborné stáže na Slovensku

 

1. Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel, Bratislava

https://www.marriott.com/hotels/travel/btslc-grand-hotel-river-park-a-luxury-collection-hotel-bratislava

Dvorakovo Nabrezie 6

Bratislava, 81102

 

2. Hotel KAŠTIEĽ Mojmírovce ****

https://kastielmojmirovce.sk/sk/

951 15 Mojmírovce 919

 

Odborná stáž v zahraničí

 

v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+

 

Již více jak 10 let spolupracujeme s hotely na Turecké riviéře nedaleko známého letoviska Antalya. V současné době organizujeme stáže v hotelu Kempinski The Dome Belek www.kempinski.com/en/belek/hotel-the-dome  a Maxx Royal Belek Golf Resort www.maxxroyal.com/en/Belek-Golf-Resort .

 

Oba pětihvězdičkové hotely patří mezi ty nejlepší v regionu, rozkládají se na ohromných pozemcích s vlastním golfovým hřištěm, nabízejí rozmanité služby v oblasti gastronomie, wellness, různé sportovní a odpočinkové aktivity. Mají kvalitní program pro práci se stážisty.

 

délka stáže: 2 měsíce
Vhodné pro studenty oborů Hotelnictví a Kosmetické služby.

 

více informací »

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Aktuality

Vloženo: 6.11.2017 | Autor: Dana Hudečková | Zobrazeno: 76258x
Vážení studenti, v případě, že se nemůžete přihlásit k systému BAKALÁŘI, kontaktujte prosím pana Petra Dvořáčka na email: petr.dvoracek@maja-mb.cz


==========================================================================

Školní kolo přijímacího řízení formou pohovoru  
Časový harmonogram - dne 3. 6. 2020    
Obor: Kosmetické služby   kód: 69-41-L/01    
Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika     kód: 75-31-M/01
Obor: Hotelnictví   kód: 65-42-M/01    
         
Pořadí Čas Kód žáka    
1. 8:30 20120    
2. 8:45 20420    
3. 9:00 20520    
4. 9:15 20820    
5. 9:30 21520    
6. 9:45 21620    
7. 10:00 21720    
8. 10:15 21820    
9. 10:30 10120    
10. 10:45 10320    
11. 11:00 10420    
12. 11:15 10620    
Školní kolo přijímacího řízení formou pohovoru  
Časový harmonogram - dne 5. 6. 2020    
Obor: Kosmetické služby   kód: 69-41-L/01    
Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika     kód: 75-31-M/01
Obor: Hotelnictví   kód: 65-42-M/01    
         
Pořadí Čas Kód žáka    
1. 8:30 20220    
2. 8:45 20320    
3. 9:00 20620    
4. 9:15 20720    
5. 9:30 21120    
6. 9:45 21220    
7. 10:00 21320    
8. 10:15 21420    
9. 10:30 10220    
10. 11:00 30120    
11. 11:15 30420    

 

======================================================================================

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení od 27. 5. do 5. 6. 2020 pro obory:

 

KADEŘNÍK, kód 69-51-H/01, tříleté denní studium

Zájemci o studium konají školní přijímací zkoušku formou pohovoru. Pohovor bude realizován průběžně podle došlých přihlášek.

 

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA, kód 75-31-M/01, pomaturitní jednoleté studium, denní forma vzdělávání

Zájemci o studium přijímací zkoušku nekonají.

 

Nejzazší termín podání přihlášek je 5. 6. 2020

Pro další kola přijímacího řízení uchazeči podávají přihlášku přímo ředitelce školy.

==========================================================================

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ze dne 19. a 20. 5. 2020 

obor KADEŘNÍK, kód 69-51-H/01

 

evidenční čísla přijatých žáků - 40120, 40420, 40520, 40720, 40820, 41020, 41220, 41320, 41420, 41520, 41620, 42120, 42220, 42320, 42420, 43020, 43120, 43220.

 

evidenční čísla nepřijatých žáků - 40220, 40320, 40620, 40920, 41120, 41720, 41820, 41920, 42020, 42520, 42620, 42720, 42820, 42920.

==========================================================================

ORGANIZACE UZAVÍRÁNÍ STUDIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 PDF souborzde (Velikost: 73.16 kB)

======================================================================

Směrnice ŘŠ - Hygienická opatření pro žáky, kteří budou konat školní přijímací zkoušku ve školním roce 2019/2020, obor Kadeřník, kód 69-51-H/01 naleznete PDF souborzde (Velikost: 62.95 kB)

 

Směrnice ŘŠ - Hygienická opatření pro žáky, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku a školní přijímací zkoušku ve školním roce 2019/2020 naleznete PDF souborzde (Velikost: 78.84 kB)

 

Směrnice ŘŠ - pro konání praktické závěrečné zkoušky naleznete PDF souborzde (Velikost: 50.35 kB)

 

Směrnice ŘŠ - O ochraně zdraví v průběhu závěrečných zkoušek ve školním roce 2019/2020 obor Kadeřník, kód 69-51-H/01 naleznete PDF souborzde (Velikost: 94.23 kB) 

 

Hygienická opatření pro školní kosmetický salón naleznete PDF souborzde (Velikost: 58.94 kB)

==========================================================================

Od 11. 5. 2020 otevíráme KADEŘNICKÝ SALÓN. 

 

Otevírací doba PO - PÁ od 8.00 do 16.00 hodin.

Objednejte se na telefonním čísle 326 320 516.

=====================================================================================

 

Od 11. 5. 2020 je pro žáky končících ročníků připravena výuka, která bude zaměřená na přípravu k maturitní a závěrečné zkoušce.

 

- Harmonogram pro žáky maturitních oborů viz PDF souborzde

- Harmonogram pro žáky oboru Kadeřník viz PDF souborzde

- Čestné prohášení viz PDF souborzde

 

Žáci při prvním vstupu do školy odevzdají Čestné prohášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci (popřípadě zletilý žák) zvážili rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Hygienická opatření - pokyny pro žáky končících ročníků v době konzultací - viz PDF souborzde

 

Informace o způsobu hodnocení žáka pro 2. pololetí školního roku 2019/2020

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení zohlední:

a) podklady pro hodnocení získané ve 2. pololetí v době, kdy žák docházel do školy (tj. do 10. 3. 2020)

b) podpůrně z podkladů hodnocení ve 2. pololetí v době distančního vzdělávání

c) podpůrně z hodnocení za 1. pololetí školního roku 2019/2020

======================================================================================

 

Informace k samostatné odborné práci (SOP) obor Kadeřník.
Všichni žáci odevzdají SOP v týdnu od 11. - 15. 5. 2020 vyučující  odborných předmětů Bc. Daně Hudečkové. Žáci, kteří nemohli z důvodu vládou nařízených opatření doplnit práci o obrazovou dokumentaci, odevzdají SOP bez fotografií modelů.

======================================================================================

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ze dne 22. 4. 2020 - pomaturitní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

 

Jednoleté denní pomaturitní studium

Registrační čísla přijatých žáků     - 60120 - 61520

 

Jednoleté kombinované pomaturitní studium

Registrační čísla přijatých žáků     - 70120 - 74220

Registrační čísla nepřijatých žáků - 74320 - 76720

 

Dvouleté kombinované pomaturitní studium

Registrační čísla přijatých žáků     - 80120 - 86420

Registrační čísla nepřijatých žáků - 86520 - 89920

=====================================================================================

 

POZOR! INFORMACE K PLATBĚ ŠKOLNÉHO

 

Školné na škoní rok 2020/2021 (kromě budoucích 1. ročníků) musí být uhrazeno nejpozději do 15. 6. 2020 - č. účtu je  4200392924/6800, jako variabilní symbol napište rodné číslo žáka a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení žáka.

Žákům, kteří uhradili lyžařský kurz (březen 2020), bude částka odečtena ze školného na školní rok 2020/2021.

======================================================================================

 

Informace k SOP obor Kadeřník.
Vzhledem k současnému krizovému stavu a přijatým epidemiologickým opatřením nevíme, kdy bude provoz škol obnoven. Proto termín odevzdání samostatné odborné práce (dále jen SOP) oboru Kadeřník bude těmto mimořádným podmínkám uzpůsoben.
Žáci, kteří pro vypracování SOP jako model využili svého rodinného příslušníka a mají práci vypracovanou, mohou ji zasílat již nyní v elektronické podobě, v PDF formátu, vyučující Bc. Daně Hudečkové a to na adresu dana.hudeckova@maja-mb.cz. Práci v tištěné podobě žáci ve škole předají paní Hudečkové, až pominou epidemiologická opatření a školy se otevřou.
Žáci, kteří nemají modelku a z důvodu vládou nařízených opatření nemohou vypracovat SOP, resp. nemohou doplnit práci o obrazovou dokumentaci, vyčkají do doby zrušení zákazu volného pohybu osob. Přesný termín posledního dne odevzdání SOP bude upřesněn ředitelkou školy (zatím zůstává 30. 4. 2020 pro zasílání práce v elektronické podobě).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

AKCE, KTERÝCH JSME SE ZÚČASTNILI

"Černá kavárna"

Žáci 1. a 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se začátkem března zúčastnili programu v Domě dětí a mládeže Na Výstavišti. Zde navštívili také "Černou kavárnu". Vlastní prožitky uplatní ve výuce předmětu Speciální pedagogika.

Fotografie ve fotogalerii 2019/2020

 

 

Přednáška pro obor Kosmetické služby

Přednáška s prezentací profesionálních lymfodrenážních přístrojů Ballancer se uskutečnila dne 26. 2. 2020 v kosmetickém salonu naší školy. Žáci se seznámili s nejnovějšími produkty, které lze využít pro profesionální ošetření do wellness, masážních salonů, kosmetických salonů, klinik estetické péče nebo do sportovních klubů.

 

Veletrh škol VZDĚLÁVÁNÍ 2020

Ve dnech 20. - 22. 2. 2020 se konal Veletrh škol VZDĚLÁVÁNÍ 2020 pořádaný na Výstavišti v Lysé nad Labem jako aktivita projektu IKAP. Každá škola měla k dispozici stánek se základním vybavením. Školy připravily krátké prezentace oborů, které se v nich vyučují.

Byla vyhlášena Soutěž o nejlepší prezentaci školy a oboru, jež byla hodnocena porotou složenou ze zástupců firem, KHK a KÚ. Naše škola, Boleslavská soukromá střední škola a základní škola, s.r.o.,, se umístila na krásném 5. místě z 20 zúčastněných škol. Děkujeme žákům oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika, Kosmetické služby, Hotelnictví a turismus a Kadeřník za vzornou reprezentaci školy.

 

Foto z veletrhu VZDĚLÁVÁNÍ 2020 naleznete ve fotogalerii 2019/2020

 

Meziškolní soutěž v anglickém jazyce

Ve středu 29. 1. 2020 se konala soutěž v anglickém jazyce mezi žáky Boleslavské soukromé střední školy a základní školy, s.r.o., a Pražské taneční konzervatoře a střední školodborné školy, s.r.o. Soutěže se celkem zúčastnilo osm žáků, kteří prokazovali znalosti jak z oblasti písemné, tak ústní i poslechové.

První tři místa obsadili:

1. David Mačalík (Obchodní akademie Praha)

2. Jakub Holec (obor Hotelnictví, Boleslavská soukromá SŠ a ZŠ)

3. Daniel Kubart (obor hotelnictví, Boleslavská soukromá SŠ a ZŠ)

 

Všem žákům děkujeme za účast.

Foto naleznete ve fotogalerii 2019/2020

 

 

MATURITNÍ PLES ŠKOLY 18. 1. 2020

viz Fotogalerie 2019/2020

 

 

Návštěva Černé kavárny

Jak se cítí lidé, kteří jsou nevidomí, si vyzkoušeli žáci třídy I.LD.

Dne 15.01. 2020 se v DDM Mladá Boleslav  konala akce s názvem Černá kavárna. Žáci naší školy měli možnost zahrát si hry upravené pro nevidomé, zkusit si orientaci v prostoru a vžít se tak do situací, které musí každodenně překonávat nevidomý člověk. Na závěr žáci absolvovali pohoštění v Černé kavárně, kde současně probíhala beseda s nevidomou osobou. 
   

 

Občerstvení návštěvníkům vernisáže

Dne 16.01. 2020 se konala v kaktusovém skleníku Ekocentra Zahrada DDM Mladá Boleslav vernisáž výstavy fotografií Davida Kozáka s názvem "Z očí do očí". Žáci studijního oboru Hotelnictví připravili pro návštěvníky vernisáže občerstvení a zajišťovali během akce obsluhu u nabídkového stolu.

 

 

 

Adventní zájezd

Dne 12. 12. 2019 naše škola pořádala adventní zájezd do Drážďan. Součástí programu byla prohlídka historické části města a návštěva tradičních adventních trhů.
Více fotografíí ve fotogalerii.

 

Mikuláš v MŠ Laurinka
Žáci  II. ročníku obor Předškolní a mimoškolní pedagogika se zhostili svých rolí v Mateřské škole Laurinka na výbornou. Více fotografií ve fotogalerii
Soutěž v anglickém jazyce

Dne 28. 11. 2019 se na naší škole konala soutěž v anglickém jazyce, jíž se zúčastnilo 10 žáků. Soutěžící museli prokázat znalosti jak z oblasti písemné, tak ústní i poslechové. Na prvních třech místech se umístili tito žáci:
  1. místo - Daniel Kubart, obor Hotelnictví 
  2. místo - Natálie Horáková, obor Kosmetické služby
  3. místo - Vendula Fabianová a Anežka Tichá, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

______________________________________________________________________
Žákyně III. ročníku, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, se zúčastnily charitativní akce "Bílá pastelka".

BOLESLAVSKÝ MAJÁLES 5/2019 dne 7. 5. 2019 foto viz Fotogalerie 2018/2019

DEN ŘEMESEL V ZŠ KOSMONOSY dne 10. 5. 2019 foto viz Fotogalerie 2018/2019

_____________________________________________________
DIVADELNÍ  PŘEDSTAVENÍ

Žákyně Boleslavské soukromé střední školy a základní školy, s.r.o. -  obor "Předškolní a mimoškolní pedagogika" udělaly radost  dětem z Mateřské školy Laurinka Mladá Boleslav. Nacvičily pohádku pod vedením pí učitelky Kučerové, kterou předvedly za velikého zájmu malých diváků.

Příští týden se mohou na pohádku těšit děti i z dalších mateřských škol v Mladé Boleslavi, například ve speciální mateřské škole.

_____________________________________________________________________________________

Nový školní sbor

Na vědomost se dává, že pan učitel z hor, rozhodl se založiti nový školní sbor. Pokud zpívat neumíte, nebo snad strach máte, přijďte taky, na nějaký nástroj si zahráte.
Kultura ve škole vzkvétá. Vrcholí přípravy na maturitní ples a končící ročníky vymýšlí, jak tuto událost co nejvíce ozvláštnit. Vedle toho byl v říjnu založen nový školní sbor, který funguje pod vedením Bc. Štěpána Růžičky, DiS.
První setkání proběhlo 17. 10. 2018, sešlo se sice jen několik párů studentů, ale věříme, že účast ještě naroste. Ve školním sboru chceme především rozvíjet hudební schopnosti účastníků a podporovat jejich kreativitu. Zároveň má sbor sloužit k širšímu pochopení hudebních žánrů a rozvoji předpokladů studentů pro veřejné vystupování.
Přesné termíny následujících setkání jsou ještě v jednání a závisí na časových možnostech nových zájemců, neváhejte proto kontaktovat výše jmenovaného „sbormistra“ školního sboru pro bližší informace. První vystoupení školního sboru je očekáváno v předvánočním čase, tak sledujte naše stránky, ať vám nic neunikne.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gratulujeme! - foto ve Fotogalerii 2017/2018

13. 4. 2018 se v Lysé nad Labem konal 18. ročnik soutěže AVANTGARDA 2018 na téma „ První republika“. Z 22 soutěžících žáků z různých škol Středočeského kraje jsme získali první dvě místa.

Poděkování též patří vyučující odborného výcviku Jitce Šoltýsové, která jim pomáhala s přípravou, ale především rodičům, kteří své děti podporují v profesním rozvoji.
_________________________________________________________________________________

 


 

Aktuality

Vloženo: 22.10.2019 | Autor: Dana Hudečková | Zobrazeno: 767x

Vloženo: 16.4.2018 | Autor: Dana Hudečková | Zobrazeno: 3962x

Vloženo: 16.3.2018 | Autor: Dana Hudečková | Zobrazeno: 2083x

Vloženo: 13.3.2018 | Autor: Dana Hudečková | Zobrazeno: 1947x

Vloženo: 13.3.2018 | Autor: Dana Hudečková | Zobrazeno: 1861x

Vloženo: 9.2.2018 | Autor: Dana Hudečková | Zobrazeno: 1825x

Vloženo: 26.1.2018 | Autor: Dana Hudečková | Zobrazeno: 1953x

Vloženo: 17.1.2018 | Autor: Dana Hudečková | Zobrazeno: 1988x

Vloženo: 13.12.2017 | Autor: Dana Hudečková | Zobrazeno: 2018x

Vloženo: 12.12.2017 | Autor: Dana Hudečková | Zobrazeno: 3128x

Celkem: 27 článků

VIII.republikový sněm České středoškolské unie.

Vloženo: 18.11.2016 | Autor: Dana Hudečková | Zobrazeno: 76346x

Dne 14.11.2016 se v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze uskutečnil VIII.republikový sněm České středoškolské unie. Sněm měl bohatý program týkající se problematiky středoškolského studia. Účastníci volili vedení České středoškolské unie, dále diskutovali o změnách cílech středoškolského vzdělávání, o vztazích mezi učiteli a žáky, o moderních vyučovacích metodách o zkvalitnění sítě žákovských samospráv. Na sněmu promluvila ministryně školství Kateřina Valachová. Naší školu zastupovaly žákyně Marina Bašová – IV.KPH a Nikola Burianová – I.KPH. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.