Kotva

Granty

TATO ŠKOLA JE ZAPOJENA DO VÝZVY EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

V rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, financovaného z evropských sociálních fondů, provozuje od 2. 9. 2013 Zařízení péče o děti předškolního věku.

 


V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

  

 

Naše škola se účastní projektu "Dotkněte se inovací" - CZ.1.07/1.2.00/51.0024 - více informací naleznete zde 

 


Naše škola se účastní projektu IPn Nová závěrečná zkouška 2(NZZ_2)

 

Číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0004

 

 

Školička MAJA

 

 

 

Provoz zařízení pro děti předškolního věku - "Školička MAJA" byl k 30.9.2015 ukončen.

Granty

Projekt ERASMUS +

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 1 až 2 měsíce do hlavního města Slovenska, do luxusního hotelu Vienna Hause Easy Bratislava: https://www.viennahouse.com/en/easy-bratislava/the-hotel/overview.html.

Projekt je dotován částkou 25 tisíc za měsíc pro každého žáka.

Zájemci mohou do projektu vstoupit již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu.

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.

 

 

Možnost odborné stáže na Slovensku

 

1. Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel, Bratislava

https://www.marriott.com/hotels/travel/btslc-grand-hotel-river-park-a-luxury-collection-hotel-bratislava

Dvorakovo Nabrezie 6

Bratislava, 81102

 

2. Hotel KAŠTIEĽ Mojmírovce ****

https://kastielmojmirovce.sk/sk/

951 15 Mojmírovce 919

 

Odborná stáž v zahraničí

 

v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+

 

Již více jak 10 let spolupracujeme s hotely na Turecké riviéře nedaleko známého letoviska Antalya. V současné době organizujeme stáže v hotelu Kempinski The Dome Belek www.kempinski.com/en/belek/hotel-the-dome  a Maxx Royal Belek Golf Resort www.maxxroyal.com/en/Belek-Golf-Resort .

 

Oba pětihvězdičkové hotely patří mezi ty nejlepší v regionu, rozkládají se na ohromných pozemcích s vlastním golfovým hřištěm, nabízejí rozmanité služby v oblasti gastronomie, wellness, různé sportovní a odpočinkové aktivity. Mají kvalitní program pro práci se stážisty.

 

délka stáže: 2 měsíce
Vhodné pro studenty oborů Hotelnictví a Kosmetické služby.

 

více informací »

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Aktuality


Vážení rodiče a studenti,

v případě, že se nemůžete přihlásit k systému BAKALÁŘI, kontaktujte, prosím, Ing. Petra Dvořáčka na email: petr.dvoracek@maja-mb.cz

Přístupové údaje pro rodiče:

O údaje může žádat pouze rodič ze svého emailu. V žádosti uveďte jméno a příjmení rodiče, jméno a příjmení žáka, třídu žáka. Přístupové údaje budou odeslány na email rodiče

Přístupové údaje pro žáka:

O údaje žádá žák ze svého emailu. V žádosti uveďte jméno a příjmení žáka, třídu žáka. Přístupové údaje budou odeslány na email žáka.

==========================================================================

 

ÚŘEDNÍ HODINY SEKRETARIÁTU VE DNECH 29. a 30. 10. 2020

7,00 - 14,00 HODIN

 

==========================================================================

 

Milí studenti pomaturitního studia,

z důvodu vyhlášeného krizového stavu chápeme, že dodržet předepsaný počet hodin učební praxe v předškolních zařízeních, s nimiž má škola podepsanou smlouvu, není vždy možné, a to z důvodů protiepidemiologických opatření. Náhradu učební praxe budeme řešit až podle délky krizového stavu. Podrobné informace Vám včas sdělíme. Zatím všem přeji pevné zdraví.

Mgr. Eva Folprechtová

Ředitelka školy

==========================================================================

 

Žákům třídy I.LD, třetím a čtvrtým ročníkům oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (týká se pouze plnoletých žáků)

Vláda ČR ukládá po dobu trvání krizového stavu pracovní povinnost poskytování péče v zařízeních sociálních služeb. Podrobnosti v příloze -PDF soubor zde (Velikost: 274.2 kB).

Po dobu plnění pracovních povinností jsou žáci omluveni z části na teoretické i praktické výuce. Žákům bude pracovní povinnost uznána a započítána do praxe.

==========================================================================

 

Od 14. 10.  do 1. 11. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole i na pracovištích odborného výcviku a učební praxe. Výuka bude probíhat distančně.

==========================================================================

 

Výuka žáků kombinovaného studia oboru PMP probíhá od 5. 10. 2020 on-line dle rozvrhů.

==========================================================================

 

Od 1. 9. 2020 změnili Bakaláři aplikaci pro mobilní zařízení. Aplikaci je nutné aktualizovat, nová verze je dostupná na Google play.

==========================================================================

 

Seznámení s kosmetikou FOR LIFE pro 1. ročníky oboru KOSMETICKÉ SLUŽBY

Dne 1. 10. 2020 se konalo ve školním kosmetickém salónu seznámení s firmou FOR LIFE a jejími přípravky, s kterými budou žákyně pracovat na odborném výcviku.

==========================================================================

 

Ocenění Mladoboleslavský Ámos

Dne 23. 09. 2020 se v mimořádném termínu konalo předávání ocenění mladoboleslavským pedagogům Mladoboleslavský Ámos v historické budově Magistrátu statutárního města Mladá Boleslav. Vzhledem k epidemiologické situaci v zemi byla tato slavnost o poznání kratší, bez přítomnosti blízkých a přátel a bez doprovodného programu.

Hlasováním žáků na jaře letošního roku byla z naší školy nominována učitelka Bc. Zuzana Myšíková, která své ocenění převzala z rukou představitelů města a Škody Auto.

Srdečně blahopřejeme!

 

Další foto viz ve FOTOGALERII 2020/2021

==========================================================================

 

ZPŘÍSNĚNÁ OPATŘENÍ

Dne 17. 9. 2020 ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil zpřísnění opatření. Od pátku dne 18. 9. 2020 budou žáci v celém Česku nosit roušku i během vyučování. 

Mimořádné opatření MZ ze dne 17. 9. 2020:

PDF souborhttps://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani.pdf

==========================================================================

 

ADAPTAČNÍ DEN ŽÁKŮ PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Dne 03. 09. 2020 žáci prvních ročníků absolvovali jednodenní adaptační výlet zaměřený na  historii města Mladé Boleslavi. Žáci tak měli možnost seznámit se nejen s městem, ve kterém budou studovat na střední škole, ale i se svými spolužáky a třídními učiteli.

 

 

Další foto viz ve FOTOGALERII 2020/21

==========================================================================

 

Informace pro žáky pomaturitních studií PMP, kombinovaná forma:

Žáci tříd I.LP1, I.LP2, I.DK1 a I.DK2 si přinesou na 1. hodinu předmětu HRA flétnu a noty od Ivety Hlavaté - Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami.

Žáci tříd II.DK1 a II.DK2 si přinesou na předmět HRA noty od Jaroslava Stojana - Škola hry na klavír a keyboard bez basového klíče - 1. díl.

=====================================================================

 

AKCE, KTERÝCH JSME SE ZÚČASTNILI

"Černá kavárna"

Žáci 1. a 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se začátkem března zúčastnili programu v Domě dětí a mládeže Na Výstavišti. Zde navštívili také "Černou kavárnu". Vlastní prožitky uplatní ve výuce předmětu Speciální pedagogika.

Fotografie ve fotogalerii 2019/2020

Přednáška pro obor Kosmetické služby

Přednáška s prezentací profesionálních lymfodrenážních přístrojů Ballancer se uskutečnila dne 26. 2. 2020 v kosmetickém salonu naší školy. Žáci se seznámili s nejnovějšími produkty, které lze využít pro profesionální ošetření do wellness, masážních salonů, kosmetických salonů, klinik estetické péče nebo do sportovních klubů.

 

Veletrh škol VZDĚLÁVÁNÍ 2020

Ve dnech 20. - 22. 2. 2020 se konal Veletrh škol VZDĚLÁVÁNÍ 2020 pořádaný na Výstavišti v Lysé nad Labem jako aktivita projektu IKAP. Každá škola měla k dispozici stánek se základním vybavením. Školy připravily krátké prezentace oborů, které se v nich vyučují.

Byla vyhlášena Soutěž o nejlepší prezentaci školy a oboru, jež byla hodnocena porotou složenou ze zástupců firem, KHK a KÚ. Naše škola, Boleslavská soukromá střední škola a základní škola, s.r.o.,, se umístila na krásném 5. místě z 20 zúčastněných škol. Děkujeme žákům oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika, Kosmetické služby, Hotelnictví a turismus a Kadeřník za vzornou reprezentaci školy.

 

Foto z veletrhu VZDĚLÁVÁNÍ 2020 naleznete ve fotogalerii 2019/2020

 

Meziškolní soutěž v anglickém jazyce

Ve středu 29. 1. 2020 se konala soutěž v anglickém jazyce mezi žáky Boleslavské soukromé střední školy a základní školy, s.r.o., a Pražské taneční konzervatoře a střední školodborné školy, s.r.o. Soutěže se celkem zúčastnilo osm žáků, kteří prokazovali znalosti jak z oblasti písemné, tak ústní i poslechové.

První tři místa obsadili:

1. David Mačalík (Obchodní akademie Praha)

2. Jakub Holec (obor Hotelnictví, Boleslavská soukromá SŠ a ZŠ)

3. Daniel Kubart (obor hotelnictví, Boleslavská soukromá SŠ a ZŠ)

 

Všem žákům děkujeme za účast.

Foto naleznete ve fotogalerii 2019/2020

 

 

MATURITNÍ PLES ŠKOLY 18. 1. 2020

viz Fotogalerie 2019/2020

 

 

Návštěva Černé kavárny

Jak se cítí lidé, kteří jsou nevidomí, si vyzkoušeli žáci třídy I.LD.

Dne 15.01. 2020 se v DDM Mladá Boleslav  konala akce s názvem Černá kavárna. Žáci naší školy měli možnost zahrát si hry upravené pro nevidomé, zkusit si orientaci v prostoru a vžít se tak do situací, které musí každodenně překonávat nevidomý člověk. Na závěr žáci absolvovali pohoštění v Černé kavárně, kde současně probíhala beseda s nevidomou osobou. 
   

 

Občerstvení návštěvníkům vernisáže

Dne 16.01. 2020 se konala v kaktusovém skleníku Ekocentra Zahrada DDM Mladá Boleslav vernisáž výstavy fotografií Davida Kozáka s názvem "Z očí do očí". Žáci studijního oboru Hotelnictví připravili pro návštěvníky vernisáže občerstvení a zajišťovali během akce obsluhu u nabídkového stolu.

 

 

 

Adventní zájezd

Dne 12. 12. 2019 naše škola pořádala adventní zájezd do Drážďan. Součástí programu byla prohlídka historické části města a návštěva tradičních adventních trhů.
Více fotografíí ve fotogalerii.

 

Mikuláš v MŠ Laurinka
Žáci  II. ročníku obor Předškolní a mimoškolní pedagogika se zhostili svých rolí v Mateřské škole Laurinka na výbornou. Více fotografií ve fotogalerii
Soutěž v anglickém jazyce

Dne 28. 11. 2019 se na naší škole konala soutěž v anglickém jazyce, jíž se zúčastnilo 10 žáků. Soutěžící museli prokázat znalosti jak z oblasti písemné, tak ústní i poslechové. Na prvních třech místech se umístili tito žáci:
  1. místo - Daniel Kubart, obor Hotelnictví 
  2. místo - Natálie Horáková, obor Kosmetické služby
  3. místo - Vendula Fabianová a Anežka Tichá, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

______________________________________________________________________
Žákyně III. ročníku, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, se zúčastnily charitativní akce "Bílá pastelka".

BOLESLAVSKÝ MAJÁLES 5/2019 dne 7. 5. 2019 foto viz Fotogalerie 2018/2019

DEN ŘEMESEL V ZŠ KOSMONOSY dne 10. 5. 2019 foto viz Fotogalerie 2018/2019

_____________________________________________________
DIVADELNÍ  PŘEDSTAVENÍ

Žákyně Boleslavské soukromé střední školy a základní školy, s.r.o. -  obor "Předškolní a mimoškolní pedagogika" udělaly radost  dětem z Mateřské školy Laurinka Mladá Boleslav. Nacvičily pohádku pod vedením pí učitelky Kučerové, kterou předvedly za velikého zájmu malých diváků.

Příští týden se mohou na pohádku těšit děti i z dalších mateřských škol v Mladé Boleslavi, například ve speciální mateřské škole.

___________________________________________________________________________________

Nový školní sbor

Na vědomost se dává, že pan učitel z hor, rozhodl se založiti nový školní sbor. Pokud zpívat neumíte, nebo snad strach máte, přijďte taky, na nějaký nástroj si zahráte.
Kultura ve škole vzkvétá. Vrcholí přípravy na maturitní ples a končící ročníky vymýšlí, jak tuto událost co nejvíce ozvláštnit. Vedle toho byl v říjnu založen nový školní sbor, který funguje pod vedením Bc. Štěpána Růžičky, DiS.
První setkání proběhlo 17. 10. 2018, sešlo se sice jen několik párů studentů, ale věříme, že účast ještě naroste. Ve školním sboru chceme především rozvíjet hudební schopnosti účastníků a podporovat jejich kreativitu. Zároveň má sbor sloužit k širšímu pochopení hudebních žánrů a rozvoji předpokladů studentů pro veřejné vystupování.
Přesné termíny následujících setkání jsou ještě v jednání a závisí na časových možnostech nových zájemců, neváhejte proto kontaktovat výše jmenovaného „sbormistra“ školního sboru pro bližší informace. První vystoupení školního sboru je očekáváno v předvánočním čase, tak sledujte naše stránky, ať vám nic neunikne.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gratulujeme! - foto ve Fotogalerii 2017/2018

13. 4. 2018 se v Lysé nad Labem konal 18. ročnik soutěže AVANTGARDA 2018 na téma „ První republika“. Z 22 soutěžících žáků z různých škol Středočeského kraje jsme získali první dvě místa.

Poděkování též patří vyučující odborného výcviku Jitce Šoltýsové, která jim pomáhala s přípravou, ale především rodičům, kteří své děti podporují v profesním rozvoji.
_________________________________________________________________________________

 


 

Celkem: 27 článků

VIII.republikový sněm České středoškolské unie.


Dne 14.11.2016 se v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze uskutečnil VIII.republikový sněm České středoškolské unie. Sněm měl bohatý program týkající se problematiky středoškolského studia. Účastníci volili vedení České středoškolské unie, dále diskutovali o změnách cílech středoškolského vzdělávání, o vztazích mezi učiteli a žáky, o moderních vyučovacích metodách o zkvalitnění sítě žákovských samospráv. Na sněmu promluvila ministryně školství Kateřina Valachová. Naší školu zastupovaly žákyně Marina Bašová – IV.KPH a Nikola Burianová – I.KPH. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.